Indre Namdal barnevernstjeneste

Indre Namdal  barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa.  Hovedkontoret ligger på Grong.
 

Hvordan komme i kontakt med oss?


Besøksadresse: Medjåvollan 15
 

Hvordan nå oss eller barnevernvakten?

Åpningstider og telefon

 

Åpningstider Indre Namdal barnevern og PPT Julaften og nyttårsaften: Stengt, Romjula 10:00-14:00
Åpningstider Indre Namdal barnevern og PPT
Dag Tidspunkt
Åpningstid sentralbordet- og kontorene, mandag - fredag 09.00 - 14.30
Telefon sentralbordet, mandag - fredag 08.00 - 14.30
 
 

Akutte hendelser:


Ved akutte hendelser, etter åpningstid, i helger og på helligdager kan du ringe Nord-Trøndelag politidistrikt på Tlf 02800 eller barnevern på tlf: 48 14 61 85

Krisesenter kan tilby hjelp og støtte til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold: https://www.krisesenteret-nt.no/

Barnevernleder/Stedfortredere for barnevernleder:

Barnevernleder: Bente Jakobsen

Stedfortreder 1: Lene Jensen Viken
Stedfortreder 2: Marit Christiansen

Ved barnevernsleder fravær nås stedfortredere på tilsvarende nummer som barenevernsleder

 
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
 

Hvilken hjelp/bistand kan vi gi?

 • Du kan komme til oss med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom 
 • Vi kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak 
 • Vi kan gi råd og veiledning om barneloven som regulerer forholdet mellom barn og foreldre ved samlivsbrudd 
 • Du kan diskutere saker anonymt med oss
 • Vi samarbeider med mange andre hjelpeinstanser 
 • Vi kan tilby FAMILERÅD- gode løsninger for barnet i slekt og nettverk: https://www.bufdir.no/familierad/

 

 

Vi har taushetsplikt! 

Barneverntjenesten vektlegger taushetsplikten og de som kommer til oss skal vite at alle samtaler er fortrolige.
 

Varsling til barnevernet/bekymringsmelding:

 1. Følg linken "Link til skjema for bekymringsmelding".
 2. Last ned skjema og fyll ut
 3. Ferdig utfylt skjema sendes:
  Indre Namdal barnevernstjeneste
  Postboks 162
  7871 GRONG
 

Link til skjema for bekymringsmelding

Vi får av og til spørsmål om kontakinformasjon, fortrinnsvis mobilnummeret, til ansatte i barnevernstjenesten. Vi ønsker at man skal ringe mobilnummeret til ekspedisjonen.