Besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.
 

Støttefamilie

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.
 

Hvordan bli støttefamilie i Indre Namdal barneverntjeneste?

Har dere tid og overskudd for et barn/søsken fra to til ti døgn pr mnd? Barnets behov er å bli inkludert i deres daglige liv og utvide sitt nettverk. Barna trenger vanlige oppleveler i en vanlig familie. 
 
Våre forventninger til deg/dere: 
 • at dere har et trygt og forutsigbart hjem
 • at dere er voksenpersoner som viser omsorg 
 • at dere som voksne har et trygt parforhold 
 • at dere kan være fleksible 
 • at dere kan samarbeide og vise respekt for barnets foreldre
 • at dere vil samarbeide med barneverntjenesten
 • at dere har respekt for taushetplikten oppdraget medfører 
 • at dere må vise utvidet politiattest før vi kommer på godkjenningsbesøk til deg/dere 
Omfang: Fra 2 til 10 døgn pr.mnd, noen ganger mer.
 

Hva får dere? 

 • Godtgjøring og utgiftsdekning etter gjeldende satser
 • Veiledning fra barneverntjenesten 
 • Muligheten til å være noe ekstra for et barn som trenger det
 

Hvordan går du/dere frem?


Kontakt oss for å få utlevert/tilsendt søknadsskjema 

For ytterligere informasjon om ordningen kontakt Barneverntjenesten.
 

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier
 

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.
 
For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.