Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)

PPT Indre Namdal er en interkommunal tjeneste, og betjener kommunen Høylandet, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Grong. PPT Indre Namdal betjener også Grong videregående skole. Kontoret er lokalisert i Grong.

Hvordan komme i kontakt med oss?

 

Telefon 91 00 29 90

Besøksadresse: Medjåvollan 15
 

Åpningtider

Åpningstider Indre Namdal barnevern og PPT Julaften og nyttårsaften: Stengt, Romjula 10:00-14:00
Åpningstider Indre Namdal barnevern og PPT
Dag Tidspunkt
Åpningstid sentralbordet- og kontorene, mandag - fredag 09.00 - 14.30
Telefon sentralbordet, mandag - fredag 08.00 - 14.30
PP-tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For at PPT skal gjøre en best mulig utredning og vurdering av barn/ungdoms/voksnes behov, er tjenesten avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder eleven selv, foresatte og skole/barnehage. PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.
 
PP-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. PPT kan gi råd og veiledning både til foreldre, barnehage og skole om hva som kan være nyttige tiltak etter opplæringsloven. PPT kan også gi råd om at det iverksettes et spesielt type tiltak som heter spesialundervisning for grunnskolen og spesialpedagogisk hjelp for barnehage. Vedtaket om at dette blir igangsatt og hvilket omfang det får, blir gjort av oppvekstsjef, rektor på skolen eller andre som er gitt vedtaksmyndighet.
 
For oppmelding til PP-tjenesten kan eleven og foreldre ta kontakt med barnehagen eller skolen som barnet går på, eller direkte til PP-tjenesten.
 

Skjema

PPT av flere skjema tilgjengelig

Link til skjemaer tilhørende PPT

Kontakt

Irene Opdal
Fagleder PPT
E-post
Telefon 953 68 882
Mobil 953 68 882