Skolefritidsordningen - SFO

Klikk for stort bildeSkolefritidsordningen i Grong drives etter de retningslinjer som er gitt gjennom lov og forskrifter vedtatt 17.juli 1998, og vedtak gjort av kommunestyret i Grong.
Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4.klasse og barn med spesielle behov i 5. -7.klasse. Innhold og virksomheter skal legges til rette for leik-, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barn.
 

Søknadsfrist

1. april 2019
 

Kriterier for opptak

Ved opptak skal opptakskriteriene brukes, såfremt det ikke er tilstrekkelig plass ved den enkelte skole.
Eleven beholder plassen fram til den sommeren eleven slutter i 4.klasse eller ved oppsigelse av plass. Endring av type tilbud, redusering eller øking, ved overgang til nytt SFO-år, betraktes ikke her som oppsigelse.
Endring ved tilbud til neste års SFO må meldes innen ordinær søknadsfrist.
 
Alle som har plass pr. 1. mars opptaksåret, defineres som fast plass på dette tilbudet.
Oppsigelse av plass må skje med en måneds varsel, den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1.mars, og i tilfelle dette skjer, vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni.
 

Hvor har man SFO:

  • Grong barne- og ungdomsskole
  • Harran oppvekstsenter

Betalingssatser og tilbud - SFO

SFO - Betalingssatser (Oppdatert 02.01.2020) Satser er gjeldende fra januar 2020
SFO - Betalingssatser (Oppdatert 02.01.2020)
Plass Kr. Enhet
100% 2.360,.- Pr. mnd.
80% 2.150,- Pr. mnd.
60% 1.740,- Pr. mnd.
40% 1.260,- Pr. mnd.
Ettermiddagstilbud 1.890,- Pr. mnd.
Korttidstilbud 705,- Pr. mnd.
Dagsats enkeltdager 220,- Pr. dag
For sein henting 220,- Pr. gang
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken
Det betales for 10  hele måneder i året. (full sats sept.-mai og halv sats i august og juni) 
 
For nærmere informasjon kontakt den aktuelle skole / SFO.
 
 
 
 
 
 
Publisert av Anders Heia. Sist endret 07.01.2019