Grong barne- og ungdomsskole

Grong barne- og ungdomsskole er en 1-10 -skole og ligger sentralt til på Mediå. 

Skolen har fått et løft i de seinere årene med den nye bygningsmassen,  og et moderne og inntagende ytre ønsker elevene velkommen til skolen.
Skolen har satset mye på miljø og klasseledelse de siste årene og dette har gitt gode resultater. Læringsmiljøet er forutsigbart og godt for tiden. ROA -reglementet er en av faktorene som har bidratt til dette. Utemiljøet ved skolen spesielt ved barneskoledelen har fått et løft og er nå godt utstyrt med ulike aktivitetsinstallasjoner. Skolen satser godt på vurdering for læring for å fremme elevers kunnskap. Dette skoleåret er regning et stort satsingsområdet på grunn av at vi skal delta i den nasjonale satsingen "Ungdomstrinn i utvikling". Alle trinn skal endre praksis på regneopplæringen. I tillegg jobber Grong barne- og ungdomsskole systematisk med god klasseledelse av alle lærere. Vi er stolte av skolen og bygda vår her i Grong!

Grong barne- og undomsskole har egne nettsider:  Link til nettsiden.

Kontakt

Monica Fiskum
Rektor Grong barne- og ungdomsskole og Harran
E-post
Telefon 948 36 347
Mobil 948 36 347