Kvalifiseringsprogram

NAV kan hjelpe deg om du ønsker for å komme i arbeid men trenger hjelp til det. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Du finner mer informasjon hos NAV:

 Kvalifiseringsprogrammet hos NAV