Bygge bolig

Å bygge bolig er en stor investering, men man får da muligheten til å bestemme selv hvordan man vil bo. Det man skal være klar over om man bestemmer seg for å bygge egen bolig er at det krever mye arbeid selv om man setter bort hele byggeprosessen til en profesjonell aktør. Man skal innhente tilbud, skaffe tomt, graveentreprenør, elektro, vvs, finansiering, etc , samt ta en drøss med avgjørelser både før og underveis i byggeprosjektet.

Tomter

Grong kommune har flere kommunale boligområder samt noen enkeltomter og enkelt private boliogområder rundt omkring i kommunen. Disse finner du her:

Tomter i Grong kommune

 

Om man ønsker å finne egne områder å bygge på eller har en privat tomt i kommunen må dette avklares med kommunen for godkjenning. Man tar da kontakt med avdelingen for plan, byggesak, gis og oppmåling.

Plan, byggesak, gis og oppmåling

Finansiering

Enten man kjøper eller bygger boligen selv vil det være en stor investering som vil kreve at man har en plan for finansieringen.

1. Byggelån og banklån

Byggelån er en midlertidig boligkreditt som du bruker under byggeperioden av en bolig. Byggelånskontoen opprettes i banken og brukes til å betale fortløpende regninger som påløper i byggeperioden. Regningene blir kontrollert av banken, og belastes kontoen etter godkjenning av banken. Etter at byggeperioden er ferdig konverteres byggelånet til et vanlig boliglån. Dette bør gjøres så fort som mulig etter endt byggeperiode da et byggelån normalt sette er dyrere enn et ordinært boliglån. For både byggelån og ordinært banklån må en ta kontakt med banken for en individuell vurdering av sin låneevne.

2. Grunnlån i Husbanken

Grunnlån i husbanken kan du søke på ved bygging av bolig.

Grunnlån

Valg av leverandør

Godt forarbeid for man setter i gang boligbyggingen er meget viktig for å unngå ubehagelig etterarbeid og overraskelser. Det finnes mange forskjellige leverandører og mange forskjellige materialer, boligtyper, byggeteknikker. Alle leverandører skal imidlertid forholde seg til de offentligrettslige krav som ligger til grunn for boligbygging. Når det er sagt så er det store forskjeller på de forskjellige leverandører som operer i markedet både når det gjelder pris, kvalitet, tidsbruk etc slik at det er viktig å velge den leverandører som passer til ditt byggeprosjekt.

Viktige forhold for valg av leverandør.

1. Undersøk markedet

Undersøk markedet etter tilbydere, snakk med folk som har bygd hus i området, slekt, venner bekjente.

2. Referanser, kompetanse og økonomiske forhold

Be håndverkeren om referanser fra tidligere kunder, eventuelt om du kjenner noen som har brukt entreprenøren snakk med dem. En del firmaer har også visnings hus og det kan god mulighet til å se arbeidet som er utført samt snakke med noen som har vært gjennom et byggeprosjekt med entreprenøren. Sjekk Brønnøysundregistret for å se om firmaet er registrert og om det eventuelt er oppført noen merknader. Spør etter fagbrev, fagutdanninger og sertifiseringer.

3. Ansvar og tilhørighet

Undersøk om firmaet har sentral godkjenning. Om firmaet ikke har sentral godkjenning må søke kommunen om lokal godkjenning i de enkelt byggeprosjekt. Undersøk og spør om entreprenøren er tilsluttet en bransjeorganisasjon, dette er gunstig om det skulle oppstå en tvist med entreprenøren da det kan klages til Boligtvistnemda.

4. Anbud

For at man skal få best mulig pris anbefaler det at man skal innhente minimum tre anbud. Anbudet må sendes ut helt likt til alle tilbydere slik at man får sammenlignbare priser, det er viktig å gå over anbudene slik at man forsikrer seg at tilbyderen har medtatt det samme.

Viktige forhold i byggeperioden

Når man har funnet entreprenør og skal i gang med byggeprosjektet er det viktig at man skriver en kontrakt. Standardiserte kontrakter er utearbeidet av byggebransjen og skal sikre at vilkårene er minst like gunstige som lovverket tilsier. Standardiserte kontrakter kan lastes ned her:

Standardiserte kontrakter

Viktige forhold som må medtas i kontrakten er

1. Ferdigstillelse dato

2. Dagmulkter

3. Pris

4. Oppgjør og oppgjørstidspunkter

5. Sikkerhetstillelse

6. Forsikring

7. Tilleggsarbeider

8. Egenarbeid

9. Forbehold

10. Beskrivelse av arbeidet

Når byggeperioden er over og prosjektet ferdigstilles er det tid for overtagelse. Det er da viktig at det avholdes en overtagelsesforretning. Det er da viktig at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger, om dette ikke foreligger kan man nekte og overta. Det bør føres protokoll over overtakelsen og eventuell feil/mangler må påføres samt avtale om retting, prisavslag eller tilbakeholdelse av penger.

Mangler

Selv om boligen er ny, kan det ofte være en del forhold som ikke er i henhold til avtale eller som. Man kan klage på feil og mangler hvis huset ikke er i samsvar med det som er avtalt i kontrakt, eller i henhold til offentlige minstekrav til en bolig.

Klagemuligheter

Bustadsoppføringsloven gir deg mulighet til å klage på feil og mangler ved boligen i inntil 5 år etter at du har overtatt boligen. Det er viktig å klage med en gang man oppdager feilen/mangelen slik at man unngår foreldelse av kravet.

Hvilke krav har man ved feil og mangler?

1. Holde tilbake betaling

Om kravet er rettmessig kan man holde tilbake så mye penger for å sikre at kravet blir dekket.

2. Retting/reparasjon

Entreprenøren kan kreve å få rette feil og mangler selv, hvis reparasjonen skjer innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg.

3. Prisavslag

Du kan kreve prisavslag dersom entreprenøren ikke retter feilen eller mangelen. Du kan også kreve prisavslag dersom entreprenøren ikke har rettet mangelen innen rimelig tid

4. Heving

Du kan heve avtalen dersom entreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og/eller loven.

5. Erstatning

Dersom du står igjen med et økonomisk tap etter å ha benyttet de mulighetene som er beskrevet ovenfor, kan du som hovedregel kreve at entreprenøren skal dekke økonomisk tap som er oppstått som følge av en mangel.

Byggesøknad

Normalt så vil det være ansvarlig entreprenør som står for alle byggesøknader i et byggeprosjekt. Dette vil behandles av byggesaksavdelingen i kommunen.

Link til byggesak

Kontakt

Sigve Hallager
Avdelingsleder - Bolig, bygg og eiendom
E-post
Telefon 971 44 913
Mobil 971 44 913