Kjøpe bolig

Å etablere seg i egen bolig er den største investeringen man gjør i livet, dette gjelder både om man kjøper en brukt bolig, ny bolig eller bygger en bolig selv. Det er mange forhold som skal stemme for at man bør kjøpe bolig dette kan være pris, beliggenhet, størrelse på bolig, standard, tidsperspektiv.

 

Finansiering

Finanstilsynet krever at 15% av boligfinansieringen skal dekkes med egenkapital. Årsaken til dette er at det skal bidra til finansiell stabilitet og reduserer risikoen for at du som lånetaker skal misligholde boliglånet.

Eksempelvis betyr dette at man må ha kr 150.000,- i egenkapital om man skal kjøpe en bolig til 1.000.000,-

Ta kontakt med banken din for å høre hvilke muligheter du har for boligfinansiering.

Råd til deg som boligkjøper

  1. Ikke kjøp dyrere bolig enn du faktisk har råd til. Ta kontakt med banken for å finne din ramme,  hold deg til denne i budrunder.
  2. Beregn vedlikeholdskostnader  
  3. Tenk nøye over hva du ønsker i en bolig, og hva som er nødvendig i forhold til pris(størrelse, beliggenhet, standard,etc). Finn de viktigste faktorene for hva som avgjør boligkjøpet.
  4. Bruk god tid og gjør deg kjent med markedet
  5. Om du ikke har byggeteknisk kompetanse sørg for at det foreligger teknisk gjennomgang av boligen du ønsker å kjøpe eller at du får hjelp av noen som du kjenner, som har denne kompetansen  
  6. Sørg for å ha en fullstendig kjøpekontrakt og en profesjonell part til å sørg efor at oppgjøret blir gjort korrekt

Klagemuligheter

Om man har kjøpt en bolig som avviker klart fra det som det som var forespeilet kan man ha mulighet til å klage.

Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av brukt bolig. Det er viktig at du klager så snart som mulig når du oppdager en mangel eller feil ved boligen. Om du ikke klager innen ``rimelig tid`` kan en eventuell rettmessig klage bortfalle grunnet foreldelse.

Klagemuligheter

Når har boligen en mangel?

Utgangspunktet er at boligen skal være i samsvar med det som er avtalt skriftlig og muntlig - slik som i for eksempel prospekt, tilstandsrapporter og på visning

Boligen skal også være i samsvar med krav lovgivningen stiller til boligen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. Det vil for eksempel si at det elektriske anlegget skal være utført og godkjent av rette fagfolk.

Boligen har også en mangel, hvis selgeren har holdt tilbake opplysninger før salget som du hadde krav på å bli opplyst om, og som tenkes å ha påvirket din beslutning om å ville kjøpe boligen.

Selgers opplysningsplikt

Selger plikter å opplyse om forhold han må kjenne til, og de opplysninger selger gir skal være riktige. Har selger hatt lekkasje på badet og slutter å bruke det en tid før salget, slik at det ikke er spor av fukt på salgstidspunktet, plikter selger selvsagt å opplyse om lekkasjen. Skjulte mangler kan man ikke forvente at selger vet noe om.

En grundig teknisk tilstandsanalyse gjennomført av en bygningsfaglig kompetent og erfaren person, bør kunne få fram de forhold det er mulig å avdekke med rimelige tiltak innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Det er derfor viktig at en slik god, teknisk tilstandsrapport innhentes av selger.

 

Kjøpers undersøkelsesplikt

Etter avhendingsloven kan ikke kjøper reklamere på mangler som han kjente til eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Har kjøper blitt oppfordret til å se på eiendommen, men ikk fulgt denne oppfordringen vil han stå vesentlig dårligere i en eventuell tvist. Dette gjelder også

``As is`` salg

De fleste brukte boliger selges med et «som den er»-forbehold. Det betyr at du i utgangspunktet aksepterer boligen som den er med de feil som den måtte ha.

Boligen vil likevel ha en mangel dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, enten ved å holde tilbake opplysninger om forhold han kjenner til og som ville innvirket på kjøpet, eller ved å gi uriktige opplysninger om boligen.

Det vil også være en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne forvente.

Rettspraksis har lagt til grunn at utbedringskostnadene må ligge minimum ca 5 prosent av kjøpesummen før det kan bli aktuelt med ansvar for selgeren.

Kontakt

Sigve Hallager
Avdelingsleder - Bolig, bygg og eiendom
E-post
Telefon 971 44 913
Mobil 971 44 913