Behandlingstid

Som hovedregel er behandlingsfristen 3 uker for tiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker. Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen. Rask behandling er avhengig av at søknaden er godt belyst. Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett. 

 

2 uker:

  • Forhåndskonferanse

3 uker:

  • Igangsettingstillatelser 
  • Midlertidige brukstillatelser
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet

12 uker:

  • Omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra plan. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse 
Dersom det kan forventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en søknad kan besvares, skal kommunen snarest mulig sende et foreløpig svar. 
 

Kontakt

Otto Mogstad
Ingeniør byggesak
E-post
Telefon 948 69 568
Mobil 948 69 568
Kristin Romundstad
Rådgiver plan- og byggesak
E-post
Telefon 469 10 610
Mobil 469 10 610