Må jeg søke?

Skal du bygge, rive eller endre?

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider, f.eks fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks fra bolig til kontor. For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre søknad uten ansvarsretter og enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. Dette er en skjematisk oversikt som viser en del av de vanligste byggearbeidene og hvilke bestemmelser som gjelder i forhold til byggesøknad

Link til bestemmelser som gjelder i forhold til byggesøknad

Veiviser

Skal du bygge garasje, hagebod eller annen frittliggende bygning kan denne veiviseren hjelpe deg å finne ut om du kan bygge uten å søke.
 
 
   
 

Skal du bygge, endre eller rive frittliggende bygning på inntil 50 m2 eller et tilbygg på maks 15 m2

Her er en utfyllende oversikt over hva som må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke.  Husk at du melde fra til kommunen om at du har bygget en bygning eller et tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Bygg uten å søke - Små tilbygg inntil 15m2 og frittstående inntil 50m2 - Hva må være i orden
 

Veiledning og regelverk

 

Kontakt

Otto Mogstad
Ingeniør byggesak
E-post
Telefon 948 69 568
Mobil 948 69 568
Kristin Romundstad
Rådgiver plan- og byggesak
E-post
Telefon 469 10 610
Mobil 469 10 610