Hva kan du brenne i ovnen?

Det meste brenner bare det blir varmt nok, men hva er lov - og hva er nyttig?

Før i tiden brente man det meste, enten i en ovn ute eller inne, eller på bål. Men dette hadde uheldige konsekvenser som man ikke var klar over, med sykdom og andre plager som resultat. I dag er det helt andre regler for brenning av avfall som sørger for langt mindre forurensning, og disse reglene er ikke tatt ut av luften.
 
Oppgaven til ovner i hjemmet er å gi varme, ikke å være et forbrenningsanlegg for avfall. Hva er lov å brenne i disse ovnene? Hva bør du styre unna? Og, ikke minst, hva er mest nyttig å brenne?
 
Hva kan du brenne?
Ovner til oppvarming av hus er ganske enkelt laget for å fyres med tørr ved.
 
Det beste er å bruke småved og fliser til opptenning, og så legge på større kubber etter hvert. Jevn fyring er også bedre for ildstedet og pipa enn sprengfyring.
 
En rentbrennende ovn er ikke bare gunstig for miljøet, men den kan gi opptil 50 prosent lavere vedforbruk. Det er gunstig på alle måter!
 
Hva du ikke skal brenne?
 • Drikkekartonger har blitt brent som de er, eller stappet med avispapir til "pappkubber". Det brenner, men ikke på en gunstig måte for ildsted eller miljø. Det brenner for fort, og utvikler høyere varme enn ovn og pipe trives med.

  Dessuten omdannes et plastbelegg på kartongene til beksot ved forbrenning. Dette har en lei tendens til å legge seg i pipeløpet, og kan føre til pipebrann.

  Det dannes også mye svevestøv og partikler som er ugunstig for miljøet, i tillegg til dioksiner, en miljøgift som samler seg i organismer og tar lang tid å bryte ned.
   
 • Aviser, blader og andre trykksaker er heller ikke egnet som brensel, selv om avispapir likevel kan brukes til opptenning.

  Spesielt i glansede magasiner og gavepapir er det en del kjemikalier som ikke er gunstige når de brenner i en vanlig ovn. Det blir også brukt endel metaller i dekor- og fargestoffene, noe du blant annet kan se på de noe annerledes fargene på flammene.
   
 • Trykkimpregnerte materialer inneholder giftstoffer som kobber i nyere produkter, og arsen og krom i eldre varianter. Disse utvikler giftige gasser og tungmetaller i støv og aske når de brennes, og er derfor forbudt å brenne. Nyere produkter skal leveres som vanlig avfall, men de eldre variantene skal leveres som farlig avfall.
   
 • Sponplater inneholder lim og kan utvikle svært høy temperatur når de brennes. Deler av ildstedet kan faktisk bli så varmt at det deformeres, og dessuten inneholder limet giftstoffer som slippes fri under forbrenning.
   
 • Malt eller lakkert treverk kan inneholde giftstoffer som gir farlige gasser eller giftig aske. Disse må heller ikke brennes, men leveres på miljøstasjonen.
   
 • Alt som er laget av plast eller gummi skal ikke inn i ovnen under noen omstendighet. Det avgir giftige gasser og er sterkt forurensende. Plast og gummi er en ressurs og bør gjenvinnes.
 
 
 
Varsling av feiing:
Varsling av feiing foretas ved utsending av SMS eller talemelding til bygningseier.
 
Når feier kommer på feiing er han/hun uniformert, og viser ID fra Namdal brann- og redningsvesen.
 
Feierne kan nås ved å ringe Grong kommune på tlf: 74 31 21 00
 
Logo Namdal brann- og redningsvesen - jpg. - Klikk for stort bilde
 

Kontakt

Tommy Tørring
Brannsjef
E-post
Telefon 900 10 160
Mobil 900 10 160
Geir Freland
Varabrannsjef
E-post
Telefon 913 68 500
Mobil 913 68 500