Forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging - trådte i kraft 1. januar 2016

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.
 
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
 
Følg linkene for mer informasjon
 
 
Logo Namdal brann- og redningsvesen - jpg. - Klikk for stort bilde
 
 

Kontakt

Tommy Tørring
Brannsjef
E-post
Telefon 900 10 160
Mobil 900 10 160
Geir Freland
Varabrannsjef
E-post
Telefon 913 68 500
Mobil 913 68 500