Kartløsninger på Web

Nedenfor finner dere flere linker til ulike kartløsninger på nett.

 • Kart i skolen
  Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data
   
 • GisLink
  Karttjeneste levert av Fylkesmanne og fylkeskommunene i Møre og Romsdag og Trøndelag. 
   
 • Gårdskart
  Her finner du kart over arealressursene med arealtall for landbrukseiendommer i hele landet.
   
 • Norge i bilder
  På denne portalen kan du få opp de siste flybilder.(ortofoto) over hele landet. Det er muligheter for å søke på adresser for et raskt oppslag.
   
 • Visveg
  En kartløsning fra Statens vegvesen der man kan planlegge en kjørerute fra A til Å
   
 • Se eiendom
  Er en karttjeneste fra Kartverket, som inneholder reguleringsplaner og kommuneplaner fra hele landet.
   
 • Se plan
  Er en karttjeneste fra Kartverket, som inneholder reguleringsplaner fra hele landet.