Om karttjenester

Kommunene Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Høylandet, Grong og Snåsa samarbeider om felles GIS -, plan - og innsynsløsning.

På denne siden vil du finne kartinnsyn med tilgang til alle kommunene, og du vil finne
kommunenes planoversikter.
 

Rettigheter og bruk

Det er ikke tillatt å benytte data fra kommunenes innsynsløsning til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Data fra denne innsynsløsningen kan heller ikke benyttes som situasjonskart. Bestilling av situasjonskart gjøres ved henvendelse til kommunen det gjelder.
   

Feil/mangler

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i det kartet som publiseres her (for eksempel hva angår eiendommens areal, usikre/ikke oppmålte eiendomsgrenser, høydedata, regulerings/bebyggelsesplaner). Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.

Kjøp av vektorkart

For kjøp av digitalt kartgrunnlag vises til Infoland. Ved henvendelser som gjelder andre vektordata, som for eksempel arealplaner og ledningsdata, ta kontakt med kommunen
 
 

Kartinnsyn

Her ser du kart over hele regionen. Ved å zoome deg inn eller søke på eiendom (gnr/bnr), adresse m.v. finner du det stedet du vil se. Du finner arealet på eiendommen der du bor, kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner, link til Planoversikt, flybilder, ulike temakart, og du kan måle avstander og arealer.
 
 

Planoversikt

Her finnes en oversikt over alle gjeldende arealplaner i kommunene, informasjon om hver plan samt dokumenter tilknyttet hver plan. Via planoversikten kan man også få vist plankartet i Kartinnsyn. Zoom inn til ønsket område og velg "Kartlag".  I planoversikten velges «Vis alle» for å få opp alle gjeldende planer i kommunen.
 
 
 

 

 

Kontaktperson

Lars Arnesen
Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling
E-post
Telefon 469 32 510
Mobil 469 32 510
Elisabeth Bjørhusdal
Rådgiver GIS
E-post
Telefon 905 23 877
Mobil 905 23 877