Vakttelefon kommunalteknikk

Utenfor kommunens åpningstider tar man kontakt med teknisk vakt ved henvendelser vedrørende vann, avløp, veg, slamtømming, bygninger osv.

Telefonnummer teknisk vakt:

  • 74 33 13 00
  • 913 08 080 
Publisert av Anders Heia. Sist endret 28.10.2015