Kommunale avgifter - Renovasjon (Oppdatert 21.1.2020) Betalingssatser for renovasjonAlle beløp eks. 25% mva.Satser gjeldende for 2020
Kommunale avgifter - Renovasjon (Oppdatert 21.1.2020)
Type Fratrekk/Tillegg Pris pr. år eks. mva. Kommentar
Abonnement 140 liter Kr. 3.428,- Standard abonnement
Abonnement 240 liter Kr. 3.809,-
Abonnement 360 liter Kr. 4.380,-
Bunntømte containere Kr. 3.809,-
Minstegebyr ved innvilget fritak Kr. 762,-
Skifte av beholder, pr. beholder Kr. 200,-
Heimekompostrering 200,- i rabatt
Hytterenovasjon (fritidsbolig) Kr. 900,-
Hytte- og fritidsbolig Kr. 810,-
Tillegg for stativ mellom 10-30 meter fra godkjent veg Kr. 500,-
Tillegg for stativ mellom 30-50 meter fra godkjent veg Kr. 1.000,-