Kommunale avgifter - Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2020) Årsgebyr for vann og avløp består av to deler:
a-Fastgebyr (abonnementsgebyr)
b-Variabel del (forbruksgebyr)
25% mva. i tillegg på alle satser
Kommunale avgifter - Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2020)
- Type kostnad Vann Avløp
1.1 Engangsgebyr vann og avløp
Pris pr. abonnement Kr. 1.000,- Kr. 1.000,-
Består av to deler. A - Fastgebyr og B - Variabel del
1.2.1 A - Fastgebyr
Vann Avløp
Bolig/Næring Kr. 1.164,- Kr. 1.714,-
1.2.2 B - Variabel del
Forbruksgebyr avhenger om du har vannmåler eller benytter den gamle metoden for stipulert forbruk
1.2.2.1 Forbruksgebyr - Vannmåler som grunnlag: Vann Avløp
Enhetspris pr. m3 Kr. 8,15 Kr. 15,13
Årsleie av vannmåler:
- Inntil 25 millimeter Kr. 280,-
- 26 - 50 millimeter Kr. 421,-
- Over 50 millimeter Kr. 700,-
1.2.2.2 Forbruksgebyr - Gamle metoden med stipulert forbruk: Vann Avløp
Sats 1 - inntil 150 m2 bruksareal Kr. 1.467,- Kr. 2.724,-
Sats 2 - Mellom 151 m2 - 200 m2 bruksareal Kr. 1.955,- Kr. 3.630,-
Sats 3 - Mellom 201 m2 - 250 m2 bruksareal Kr. 2.443,- Kr. 4.538,-
Hytter, fritidshus (inkl. Bjørgan) Kr. 735,- Kr. 1.499,-