Gebyrer og betalingssatser - Liste over alle avgifter og gebyrer

Gebyrene og betalingssatsene

Toppen

Barnehage, SFO og kulturskole

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019) Satser er gjeldende fra januar 2019
  Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019)
  Plass Kr.
  100% 2.289,- Pr. mnd.
  80% 2.088,- Pr. mnd.
  60% 1.686,- Pr. mnd.
  40% 1.225,- Pr. mnd.
  Ettermiddagstilbud 1.831,- Pr. mnd.
  Korttidstilbud 685,- Pr. mnd.
  Dagsats enkeltdager 216,- Pr. dag
  Dagsats i skoleferier 216,- Pr. dag
  For sein henting 210,- Pr. gang (over 10 min.)
  Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
  Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken

   

 

 

Helse og omsorg

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Betalingssatser Grong sykeheim Priser gjeldende pr. juni 2015
  Betalingssatser Grong sykeheim
  Tilbud Pris
  Avlastning Gratis
  Kommunal akuttdøgn (KAD) Gratis
  Dag eller nattopphold Kr. 77,-
  Korttidsopphold Kr. 147,- pr. døgn
  Langtidsopphold Se note 1

   

 • Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 7. januar 2019) Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til "Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester" skal husstander som har en samlet inntekt under 2G før særfradrag ikke betale over kr. 205,- pr mnd i egenandel.

  Satser gjeldende for 2019.
  Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 7. januar 2019)
  Grunnlag Pris pr. time
  Under 2 G Kr. 97,-
  Mellom 2 og 3 G Kr. 129,-
  Mellom 3 og 4 G Kr. 155,-
  Mellom 4 og 5 G Kr. 210,-
  Over 5 G Kr. 240,-

   

Byggesak, kart og oppmåling

  [Tilbake til toppen av siden]

 

Kommunale avgifter

  [Tilbake til toppen av siden]

 

 • Engangsgebyr vann og avløp (Oppdatert 7. januar 2019) Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett i henhold til forskriftens §5.

  25% mva. kommmer i tillegg på alle satser
  Satser gjeldende for 2018
  Engangsgebyr vann og avløp (Oppdatert 7. januar 2019)
  Type Pris pr. abonnement
  Vann Kr. 1.000,-
  Avløp Kr. 1.000,-

   

 • Feiegebyr (Oppdatert 7. januar 2019) 25% kommer i tillegg på alle satser Satser gjeldende for 2019
  Feiegebyr (Oppdatert 7. januar 2019)
  Type tjeneste Pris
  Et pipeløp på en bygning Kr. 440,-
  For andre og/eller flere pipeløp Kr. 283,-
  Feiing av fritidsbolig Kr. 258,-
  Kjøp av tjenester ut over ordinær feiing/tilsyn Kr. 750,-

   

 •  

Kulturhuset Kuben

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019) Lite møterom. Tekniske fasiliteter:
  Storskjerm med lyd for tilkobling av pc, nettbrett. HDMI-kabel tilgjengelig.
  Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1
  Mindre møter, forsamling (sporadisk) Per time Gratis
  Mindre dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveld Gratis
  Faste tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 500,-

   

 • Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Treff i kantina i bibliotekets åpningstid (ikke ekslusiv sone) Per time Gratis Gratis
  Arrangement utenom åpning bibliotek, kino, skole (sporadisk) Per time Kr. 500,- Kr. 1.000,-
  Som arrangementslokale. Se kommentar 1 Dag/kveld Kr. 1.500,- Kr. 3.000,-
  Kommentarer:
  1) Storkjøkken kan ikke lånes ut.
  Ved arrangement skal Kuben Kafé benyttes.
  Foaje inkluderes som vrimleareal/ serveringsområde ved lån av Symfoni Namsen og Harmonien.

   

 • Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Møter, arrangement, opphold, øvinger etc (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
  Faste tider møter, arrangement, opphold, øvinger etc (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 500,- Kr. 1.000,-
  Møter, arrangement, opphold, øvinger etc. Kveld/dag Kr. 300,- Kr. 600,-

   

 • Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019) Stort møterom
  Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Større møter, forsamling (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
  Større dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveld Kr. 300,- Kr. 750,-
  Faste tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 750,- Kr. 1.500,-

   

 • Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018) Auditorium/kino
  Tekniske fasiliteter: Projektor og lyd for pc/nettbrett og trådløste mikrofoner (håndholdt eller bøyle)
  Tilkobling via VGA+AUX, HDMI eller Display Port (DP) Av/på-styring av projektor via iPad. Opplæring nødvendig.
  Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  inkl. kinomaskin/ prosjektor og lerret til arrangement Per time Kr. 500,- Kr. 1.000,-
  Dag/kveld Kr. 1.500,- Kr. 3.000,-

   

 • Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019) Kroppsøvingssal/festsal
  Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Som kroppsøvingssal (inkl. garderobe) Per time Kr. 220,- Kr. 300,-
  Idrettsgrupper/lag fordelt gjennom halltildelingsmøte Per time Kr 120,-
  Faste tider (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 2.000,- Kr. 5.000,-
  Som festsal/ arrangement (inkl. stoler og bord) Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 5.000,-
  Til messe o.l (inkl. Foaje, wc, Horisonten, Blåklokka, Grana, bord, stoler) Dag/kveld Kr. 10.000,- Kr. 10.000,-
  Til messe o.l dag 2 Dag/kveld Kr. 7.000,- Kr. 7.000,-
  Til messe o.l dag 3 - 5 osv. Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 3.000,-

   

 • Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019) Sang- og musikkrom
  Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1
  Øvinger (sporadisk) Per time Gratis
  Fast tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 500,-

   

 • Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019) Flerbruksrom
  Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Arrangement, aktiviteter, møter, øvinger, opphold etc (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
  Faste tider aktiviteter, øvinger, møter (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 500,- Kr. 1.000,-
  Seremonier, selskap, dag/ kveldarrangement Kveld/dag Kr. 750,- Kr. 1.500,-

   

 • Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018) Øvingsfasiliteter
  Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Møterom inklusive tre øvingsceller (sporadisk) Per time Gratis Kr. 200,-
  Møterom inklusive tre øvingsceller Kveld/dag Kr. 300,- Kr. 500,-
  Fast møterom inkl. tre øvingsceller (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 1.000,- Kr. 1.500,-
  En øvingscelle (sporadisk) Per time Gratis Gratis
  Fast øvingstid øvingscelle (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 200,- Kr. 600,-
  Bandrom (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
  Fast øvingstid Bandrom (opptil 2t/ uke Kvartal Kr. 400,- Kr. 800,-
  Ensemble-/ lite bandrom (sporadisk) Per time Gratis Kr. 200,-
  Fast øvingstid Ensemble-/ lite bandrom (2t/ uke) Kvartal Kr. 300,- Kr. 600,-

   

 • Kulturhuset Kuben - Møterom ved biblioteket (Oppdatert 7. januar 2019) Møterom som disponeres av biblioteket
  Omtales også som lokalhistorisk arkiv
  Tekniske fasiliteter: Storskjerm for tilkobling av pc/nettbrett. HDMI-kabel tilgjengelig.
  Kulturhuset Kuben - Møterom ved biblioteket (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Bruk avtales med bibliotek. Fast bruk henvises andre møterom Per time Gratis Gratis
  Mindre dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveld Gratis 500
  Faste tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 500,- Kr. 1.000,-

   

 • Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019) Utstillingsrom
  Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Salgsutstillinger Etter avtale 5% av salg 10% av salg
  Utstillinger med billettpris Etter avtale 10 % + bill.gebyr 20 % + bill.gebyr
  Åpne utstillinger (ikke salg/ kommersielt, markedsførende) Etter avtale Gratis Gratis
  Åpne utstillinger (kommersielt eller markedsførende) Etter avtale Avtalepris Avtalepris

   

 • Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Som konsert- /teatersal Inkl. standard lyd, lys og scenerigg Dag/kveld Kr. 5.500,- Kr. 8.500,-
  Inntrekt amfi som konsertsal Inkl. standard lyd, lys og scenerigg Dag/kveld Kr. 5.500,- Kr. 8.500,
  I stedet for høye grunnpriser, kan Grong kommune kreve påslag for arrangement med mulighet for vesentlige billettinntekter. Dag/kveld Avtalepris el. % av salg Avtalepris el. % av salg
  Konferanseformål o.l med amfi uttrekt.
  Inkl. konferanselyd, talerstol med mik, trådløs mik og mygg, projektor
  Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 5.500,-
  Inntrekt amfi (bankett/ seremoni/ bordkonferanse etc)
  Inkl. standard konferanseoppsett, bord, stoler og anretningskjøken
  Dag/kveld Kr. 5.000,- Kr. 8.500,-
  Dag 2 (for alle typer lån av Symfoni Namsen) Dag/kveld Kr. 4.000,- Kr. 6.000,-
  Dag 3-7 Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 4.000,-
  Ekstra dag rigg og prøver, evt tillegg i prisen avtales etter skjønn Dag/kveld Avtale Avtale
  Backstage, greenroom og aktørgarderober Dag/kveld Inkludert Inkludert
  Utvidet greenroom i forb. m/ arr. (opphold-/ møterom og 3 øvingsceller) Dag/kveld Inkludert Inkludert
  Anretningskjøken *) Alle arr. skal i utg.pkt bruke Kuben Kafé Dag/kveld Avtale Avtale