Gebyrer og betalingssatser - Liste over alle avgifter og gebyrer

Barnehage, SFO og kulturskole

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019) Satser er gjeldende fra januar 2019
  Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019)
  PlassKr. 
  100%2.289,-Pr. mnd.
  80%2.088,-Pr. mnd.
  60%1.686,-Pr. mnd.
  40%1.225,-Pr. mnd.
  Ettermiddagstilbud1.831,-Pr. mnd.
  Korttidstilbud685,-Pr. mnd.
  Dagsats enkeltdager216,-Pr. dag
  Dagsats i skoleferier216,-Pr. dag
  For sein henting210,-Pr. gang (over 10 min.)
  Søskenmoderasjon30 %1 søsken
  Søskenmoderasjon50 %2 eller flere søsken
 • Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019) Satser er gjeldende fra januar 2019.
  Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019)
  TilbudKr. (fra 01.01.2019)Kr (fra 01.08.2019)Matpenger
  100% plass2.990,-3.040,-210,-
  80% plass2.591,-2.591,-170,-
  60% plass2.094,-2.094,-110,-
  40% plass1.502,-1.502,-90,-
  Dagsats for enkeltdager313,-313,-
  For sein henting (over 10 min.)210,-
 • Undervisningstilbud og betalingssatser kulturskole Moderasjon for deltakelse på to tilbud: 40% reduksjon på fullprissats
  Priser pr. august 2019
  Undervisningstilbud og betalingssatser kulturskole
  DisiplinPris pr. årAnnetAldersgruppe
  Invividuelt og gruppeundervisning
  på instrumenter, piano/keyboard
  korpsinstrument og trommer
  gitar/bass/ukulele
  fiolin
  Kr. 3.425,-Fra 3. klasse


  Fra 4. klasse
  Fra 1. klasse
  Individuelt og gruppeundervisning
  i sang
  Kr 3.425,-Fra 4. klasse
  Tilpasset undervisningKr 3.425,-Fra 1. klasse
  MusikkmoroKr 2.570,-Fra 1.-3. klasse
  MusikkbarnehageKr. 1.798,-
  HobbyaktivitetskursKr. 1.260,-25 timer over
  10 kvelder
  Fra 5. klasse
  Dans (usikkert enda)Avhengig av antall ukerFra 1. klasse
  Lyd- og konsertproduksjonKr 3.425,-Fra 6. klasse.
  Søskenmoderasjon alle tilbud:
  1. søsken30% moderasjon
  2. søsken50% moderasjon
  Instrumentleie (fiolin og messinginstrument)Kr 302,-

Helse og omsorg

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 7. januar 2019) Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til "Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester" skal husstander som har en samlet inntekt under 2G før særfradrag ikke betale over kr. 205,- pr mnd i egenandel.

  Satser gjeldende for 2019.
  Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 7. januar 2019)
   Pris pr. time 
  Under 2 GKr. 97,-
  Mellom 2 og 3 GKr. 129,-
  Mellom 3 og 4 GKr. 155,-
  Mellom 4 og 5 GKr. 210,-
  Over 5 GKr. 240,-
 • Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 7. januar 2019) Satser gjeldende for 2019
  Grong frivillighetssentral står for utkjøringen
  Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 7. januar 2019)
  ValgalternativPrisKommentar
  Middag, hel/halv porsjonKr. 75,-
  Tørrmat (frokost/kveldsmat)Kr. 70,-
 • Trygghetsalarm (Oppdatert 7. januar 2019) Satser for 2019
  Trygghetsalarm (Oppdatert 7. januar 2019)
  Månedsleie
  Kr. 295,-

Byggesak, kart og oppmåling

  [Tilbake til toppen av siden]

 • 9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019) Alle gebyrer er unntatt merverdiavgift (mva.)

  Til pkt. 9.6.1 b): Som arealkrevende formål er følgende formål definert: golfbane, skytebane/skytefelt, alpinanlegg, skistadion m/tilhørende løypenett, områder for råstoffutvinning, samt større natur- og friluftsområder.
  9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019)
  TypeBeløp 
  a) Areal inntil 4 daaKr. 21.850,-
  Tillegg pr. påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daaKr. 1.560,-
  Tillegg pr. påbegynt daa over 40 daaKr. 520,-
  b) Spesielt arealkrevende formål* inntil 50daaKr. 36.400,-
  Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daaKr. 3.120,-
  Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 100 daaKr. 1.040,-
  c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheterKr. 27.050,-
  Tillegg pr. enhet over 10 enheter, inntil 40 enheterKr. 1.560,-
  Tillegg pr. enhet over 40 enheterKr. 520,-
 • 9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019) Bruksareal som inngår i planen. Maks tillatt utnytting legges til grunn.
  Alle gebyrer unntatt merverdiavgift (mva.)
  9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019)
   Beløp i kr. 
  Planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA inntil 10 000 m2Kr. 260,-
  Pr. påbegynt 100 m2 BRA over 10 000 m2Kr. 160,-
 • Gebyr etter matrikkelloven § 33-1 (Oppdatert 7. januar 2019) Gebyrer etter matrikkelloven er mva. fritt.
  Gebyr etter matrikkelloven § 33-1 (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kap. i regultativetHvaPris
  6.1.1Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  Areal fra 0 - 500 m2Kr. 7.355,-
  Areal fra 500 m2 - 2000 m2Kr. 14.305.-
  Areal over 2001 m2 belastet kr. 13.750,- pluss et tillegg på pr. daa over 2001 m2Kr. 1.210,- pr. daa
  6.1.2Matrikulering av eksisterende umatriklert grunn
  Areal fra 0 – 2000 m2Kr. 14.305,-
  Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2Kr. 1.210,- pr. daa
  6.1.3Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Areal fra 0 – 50 m2Kr. 7.355,-
  Areal fra 51 – 250 m2Kr. 9.590,-
  Areal fra 251 – 2000 m2Kr. 14.305,-
  Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2Kr. 1.210,- pr. daa
  6.1.4Oppretting av anleggseiendom
  Volum fra 0 – 2000 m3Kr. 14.305,-
  Volum over 2001 m3 belastes kr. 13.750,- pluss ett til pr. påbegynte 1000m3 over 2001 m3Kr. 1.210,- pr. 1000 m3
  6.1.5Registrering av jordsameie
  Gebyr faktureres etter medgått tid.Kr. 800,- pr. time.
  MinstegebyrKr. 4.010,-
  6.1.6Oppmålingsforretning av punktfeste
  Oppmålingsforretning over punktfesteKr. 6.020,-
  For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % av ovenstående gebyrKr. 3.010,-
  6.1.7Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
  Gebyr etter medgått tidKr. 800,- pr. time
  MinstegebyrKr. 6.020,-
  6.2 og 6.3Gebyrene for kap. 6.2 og 6.3 er uegnet å sammenstille i en tabell.
  For å lese mer om disse gebyrene, klikk på linken Gebyrer kap. 6.2 og 6.3.
 • Grensejustering og arealoverføring (oppdatert 14.2.2019). For mer informasjon og detaljer rundt regelverket - kontakt kommunen.
  Grensejustering og arealoverføring (oppdatert 14.2.2019).
  Grensejustering og arealoverføringArealKr
  Grensejustering:
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieFra 0-250 m24810,-
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieFra 251-500 m27210,-
  AnleggseiendomFra 0-250 m34810,-
  AnleggseiendomFra 250-1000 m37210,-
  Arealoverføring:
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieFra 0-250 m26020,-
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieFra 251-500 m27350,-
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieOver 500 m2:7070,- + 1210,- pr påbegynt 500 m2

Kommunale avgifter

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2019) Årsgebyr for vann og avløp består av to deler:
  a-Fastgebyr (abonnementsgebyr)
  b-Variabel del (forbruksgebyr)
  25% mva. i tillegg på alle satser
  Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2019)
   Type kostnadVannAvløp
  1.1Engangsgebyr vann og avløp
  Pris pr. abonnementKr. 1.000,-Kr. 1.000,-
  1.2Årsgebyr vann og avløp
  Består av to deler. A - Fastgebyr og B - Variabel del
  1.2.1A - Fastgebyr
  VannAvløp
  Bolig/NæringKr. 1.164,-Kr. 1.714,-
  1.2.2B - Variabel del
  Forbruksgebyr avhenger om du har vannmåler eller benytter den gamle metoden for stipulert forbruk
  1.2.2.1Forbruksgebyr - Vannmåler som grunnlag:VannAvløp
  Enhetspris pr. m3Kr. 8,15Kr. 15,13
  Årsleie av vannmåler:
  - Inntil 25 millimeterKr. 280,-
  - 26 - 50 millimeterKr. 421,-
  - Over 50 millimeterKr. 700,-
  1.2.2.2Forbruksgebyr - Gamle metoden med stipulert forbruk:VannAvløp
  Sats 1 - inntil 150 m2 bruksarealKr. 1.467,-Kr. 2.724,-
  Sats 2 - Mellom 151 m2 - 200 m2 bruksarealKr. 1.955,-Kr. 3.630,-
  Sats 3 - Mellom 201 m2 - 250 m2 bruksarealKr. 2.443,-Kr. 4.538,-
  Hytter, fritidshus (inkl. Bjørgan)Kr. 735,-Kr. 1.499,-
 • Renovasjon (Oppdatert 4. februar 2019) Betalingssatser for renovasjon Alle beløp eks. 25% mva. Satser gjeldende for 2019
  Renovasjon (Oppdatert 4. februar 2019)
  TypeFratrekk/TilleggPris pr. år eks. mva. 
  Abonnement 140 literKr. 3.600,-Standard abonnement
  Abonnement 240 literKr. 3.980,-,-
  Abonnement 360 literKr. 4.532,-
  Abonnement samarbeide overflate bunntømt og nedgravdKr. 3.600,-
  Abonnement med årlig fritak (20% av 240 liter)Kr. 800,-
  Skifte av beholder, pr. beholderKr. 200,-
  Heimekompostrering200,- i rabatt
  Hytterenovasjon (fritidsbolig)Kr. 900,-
  Hytterenovasjon reduksjon (fritidsbolig > 2.5 km fra brøytet vegKr. 720,-
  Tillegg for stativ mellom 20-30 meter fra godkjent vegKr. 300,-
  Tillegg for stativ mellom 20-50 meter fra godkjent vegKr. 400,-
  CaravanoppstillingKr. 450,-
 • Slamtømming (Oppdatert 7. januar 2019) 25% kommer i tillegg på alle satser
  Satser gjeldende for 2019
  Slamtømming (Oppdatert 7. januar 2019)
  EnhetPris 
  Pr. tank inntil 5 m3Kr. 1.990,-
  Pr. m3 overskytende 5 m3Kr 513,-
 • Gebyr etter Plan- og bygningsloven (Oppdatert 7. januar 2019) Pkt. 8.1.2
  Satser gjeldende for 2019
  Gebyr etter Plan- og bygningsloven (Oppdatert 7. januar 2019)
  Bruksareal m2Grunntakst 100%Ramme-
  tillatelse 90%
  Bruksendring med bygnings-
  messige endringer 50%
  Igangsettings-
  tillatelse 20%
  Oppdelt igansettings-
  tillatelse 10%
  0 - 100 m2Kr. 14.065,-Kr. 12.660,-Kr. 7.030,-Kr. 2.760,-Kr. 1.410,-
  101 - 500 m2Kr. 22.500,-Kr. 20.250,-Kr. 11.250,-Kr. 4.500,-Kr. 2.250,-
  501 - 1.000 m2Kr. 45.010,-Kr. 40.010,-Kr. 22.505,-Kr. 9.000,-Kr. 4.410,-
  Deretter pr. påbegynte 500 m2Kr. 5.630,-Kr 5.070,-Kr 2.815,-Kr. 1.125,-Kr. 565,.

Kulturhuset Kuben

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019) Lite møterom. Tekniske fasiliteter:
  Storskjerm med lyd for tilkobling av pc, nettbrett. HDMI-kabel tilgjengelig.
  Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1
  Mindre møter, forsamling (sporadisk) Per timeGratis
  Mindre dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk)Dag/kveldGratis
  Faste tider (opptil 2t/uke) KvartalKr. 500,-
 • Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Treff i kantina i bibliotekets åpningstid (ikke ekslusiv sone) Per timeGratisGratis
  Arrangement utenom åpning bibliotek, kino, skole (sporadisk)Per timeKr. 500,-Kr. 1.000,-
  Som arrangementslokale. Se kommentar 1Dag/kveldKr. 1.500,-Kr. 3.000,-
  Kommentarer:
  1) Storkjøkken kan ikke lånes ut.
  Ved arrangement skal Kuben Kafé benyttes.
  Foaje inkluderes som vrimleareal/ serveringsområde ved lån av Symfoni Namsen og Harmonien.
 • Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Møter, arrangement, opphold, øvinger etc (sporadisk) Per timeGratisKr. 300,-
  Faste tider møter, arrangement, opphold, øvinger etc (opptil 2t/ uke)KvartalKr. 500,-Kr. 1.000,-
  Møter, arrangement, opphold, øvinger etc.Kveld/dagKr. 300,-Kr. 600,-
 • Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019) Stort møterom
  Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Større møter, forsamling (sporadisk) Per timeGratisKr. 300,-
  Større dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk)Dag/kveldKr. 300,-Kr. 750,-
  Faste tider (opptil 2t/uke) KvartalKr. 750,-Kr. 1.500,-
 • Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018) Auditorium/kino
  Tekniske fasiliteter: Projektor og lyd for pc/nettbrett og trådløste mikrofoner (håndholdt eller bøyle)
  Tilkobling via VGA+AUX, HDMI eller Display Port (DP) Av/på-styring av projektor via iPad. Opplæring nødvendig.
  Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  inkl. kinomaskin/ prosjektor og lerret til arrangementPer timeKr. 500,-Kr. 1.000,-
  Dag/kveldKr. 1.500,-Kr. 3.000,-
 • Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019) Kroppsøvingssal/festsal
  Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Som kroppsøvingssal (inkl. garderobe)Per timeKr. 220,-Kr. 300,-
  Idrettsgrupper/lag fordelt gjennom halltildelingsmøtePer timeKr 120,-
  Faste tider (opptil 2t/ uke)KvartalKr. 2.000,-Kr. 5.000,-
  Som festsal/ arrangement (inkl. stoler og bord)Dag/kveldKr. 3.000,-Kr. 5.000,-
  Til messe o.l (inkl. Foaje, wc, Horisonten, Blåklokka, Grana, bord, stoler)Dag/kveldKr. 10.000,-Kr. 10.000,-
  Til messe o.l dag 2Dag/kveldKr. 7.000,-Kr. 7.000,-
  Til messe o.l dag 3 - 5 osv.Dag/kveldKr. 3.000,-Kr. 3.000,-
 • Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019) Sang- og musikkrom
  Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1
  Øvinger (sporadisk)Per timeGratis
  Fast tider (opptil 2t/uke)KvartalKr. 500,-
 • Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019) Flerbruksrom
  Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Arrangement, aktiviteter, møter, øvinger, opphold etc (sporadisk)Per timeGratisKr. 300,-
  Faste tider aktiviteter, øvinger, møter (opptil 2t/ uke)KvartalKr. 500,-Kr. 1.000,-
  Seremonier, selskap, dag/ kveldarrangementKveld/dagKr. 750,-Kr. 1.500,-
 • Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018) Øvingsfasiliteter
  Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Møterom inklusive tre øvingsceller (sporadisk)Per timeGratisKr. 200,-
  Møterom inklusive tre øvingscellerKveld/dagKr. 300,-Kr. 500,-
  Fast møterom inkl. tre øvingsceller (opptil 2t/uke)KvartalKr. 1.000,-Kr. 1.500,-
  En øvingscelle (sporadisk)Per timeGratisGratis
  Fast øvingstid øvingscelle (opptil 2t/ uke)KvartalKr. 200,-Kr. 600,-
  Bandrom (sporadisk) Per timeGratisKr. 300,-
  Fast øvingstid Bandrom (opptil 2t/ ukeKvartalKr. 400,-Kr. 800,-
  Ensemble-/ lite bandrom (sporadisk) Per timeGratisKr. 200,-
  Fast øvingstid Ensemble-/ lite bandrom (2t/ uke)KvartalKr. 300,-Kr. 600,-
 • Kulturhuset Kuben - Møterom ved biblioteket (Oppdatert 7. januar 2019) Møterom som disponeres av biblioteket
  Omtales også som lokalhistorisk arkiv
  Tekniske fasiliteter: Storskjerm for tilkobling av pc/nettbrett. HDMI-kabel tilgjengelig.
  Kulturhuset Kuben - Møterom ved biblioteket (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Bruk avtales med bibliotek. Fast bruk henvises andre møteromPer timeGratisGratis
  Mindre dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveldGratis500
  Faste tider (opptil 2t/uke)KvartalKr. 500,-Kr. 1.000,-
 • Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019) Utstillingsrom
  Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  SalgsutstillingerEtter avtale5% av salg10% av salg
  Utstillinger med billettprisEtter avtale10 % + bill.gebyr20 % + bill.gebyr
  Åpne utstillinger (ikke salg/ kommersielt, markedsførende)Etter avtaleGratisGratis
  Åpne utstillinger (kommersielt eller markedsførende) Etter avtaleAvtaleprisAvtalepris
 • Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Som konsert- /teatersal Inkl. standard lyd, lys og sceneriggDag/kveldKr. 5.500,-Kr. 8.500,-
  Inntrekt amfi som konsertsal Inkl. standard lyd, lys og sceneriggDag/kveldKr. 5.500,-Kr. 8.500,
  I stedet for høye grunnpriser, kan Grong kommune kreve påslag for arrangement med mulighet for vesentlige billettinntekter.Dag/kveldAvtalepris el. % av salgAvtalepris el. % av salg
  Konferanseformål o.l med amfi uttrekt.
  Inkl. konferanselyd, talerstol med mik, trådløs mik og mygg, projektor
  Dag/kveldKr. 3.000,-Kr. 5.500,-
  Inntrekt amfi (bankett/ seremoni/ bordkonferanse etc)
  Inkl. standard konferanseoppsett, bord, stoler og anretningskjøken
  Dag/kveldKr. 5.000,-Kr. 8.500,-
  Dag 2 (for alle typer lån av Symfoni Namsen)Dag/kveldKr. 4.000,-Kr. 6.000,-
  Dag 3-7Dag/kveldKr. 3.000,-Kr. 4.000,-
  Ekstra dag rigg og prøver, evt tillegg i prisen avtales etter skjønnDag/kveldAvtaleAvtale
  Backstage, greenroom og aktørgarderober Dag/kveldInkludertInkludert
  Utvidet greenroom i forb. m/ arr. (opphold-/ møterom og 3 øvingsceller)Dag/kveldInkludertInkludert
  Anretningskjøken *) Alle arr. skal i utg.pkt bruke Kuben Kafé Dag/kveldAvtaleAvtale
Leiesatser Gronghallen (Oppdatert 7. januar 2019) MVA fritt.

Informasjon om de enkelte gruppeinndelingene:
 • Gruppe 1: Gjelder treninger i regi lag og foreninger
 • Gruppe 2: Gjelder utleie til lag og private aktører for mindre arrangement/aktivitet pr. time
 • Gruppe 3: Gjelder større arrangement, messe, fester og lignende pr. dag.
Det betales også for dager med forberedelser og etterarbeid der annen utleie må vike for plassen

Merknad leie av hall
Det er i utgangspunktet krav om at det skal legges dekke på golvet ved alle arrangement som ikke er av idrettslig karakter. Dette kravet kan fravikes ved arrangement der det kun skal inn utstyr som bord og stoler, og andre lette møbler/ting der det ikke er fare for skader på golvet. Dette avgjøres av utleier i hvert enkelt tilfelle.
Ved arrangement der det skal inn annet utstyr som boder, tyngre utstyr som scener/rigg må golvet tildekkes med golvbelegg eller tilsvarende. Slik tildekking kan avtales med Grong musikkforening, og blir en sak mellom leietaker og dem.
Leiesatser Gronghallen (Oppdatert 7. januar 2019)
Leie avPris (pr. time eller dag)
H A L L
1/4 hall pr. time, gruppe 1Kr. 44,-
1/4 hall pr. time, gruppe 2Kr. 132,-
2/4 hall pr. time, gruppe 1Kr. 66,-
2/4 hall pr. time, gruppe 2Kr. 198,-
3/4 hall pr. time, gruppe 1Kr. 83,-
3/4 hall pr. time, gruppe 2Kr. 249,-
4/4 hall pr. time, gruppe 1Kr. 106,-
4/4 hall pr. time, gruppe 2Kr. 318,-
Idrettshall - Kamper pr. timeKr. 150,-
4/4 hall pr. dag stevner, cup, turnering etc.Kr. 1.700,-
4/4 hall pr. dag, gruppe 3Kr. 3.300,-
Ved all leie kommer leie av garderober i tillegg
G A R D E R O B E
Utendørs aktivitet, gruppe 1Kr. 43,-
Utendørs aktivitet, gruppe 2Kr. 129,-
Innendørs aktivitet, gruppe 1Kr. 30,-
Innendørs aktivitet, gruppe 2Kr. 90,-
K L A T R E R O M
Pr. time, gruppe 1Kr. 55,-
Pr. time, gruppe 2Kr. 165,-
Pr. dag, gruppe 3Kr. 500,-
Det er en forutsetning for leie av klatrerom av en ansvarlig har brattkort.
K J Ø K K E N
Pr. gang/dag, gruppe 1Kr. 35
Pr. gang/dag, gruppe 2Kr. 105,-
Pr. gang/dag, gruppe 3Kr. 150,-
S P E I L R O M M E T
Pr. time, gruppe 1Kr. 55
Pr. time, gruppe 2Kr. 165,-
Pr. dag gruppe 3Kr. 500,-
A K T I V I T E T S R O M, 1. ETG.
Pr. time, gruppe 1Kr. 70,-
Pr. time, gruppe 2Kr. 250,-
Pr. dag, gruppe 3Kr. 700,-
Publisert av Anders Heia. Sist endret 03.04.2019
Fant du det du lette etter?