Demensteamet

Grong kommune - en demensvennlig kommune 

Vi har et godt tilbud til familier som har fått demensutfordring i heimen, og som ønsker bistand. Sammen med Grong frivillighetssentral og Grong kommune driver vi dagsenteret Aktiviteten.

Kjenner du noen som:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hva kan du gjøre da?

Du kan ta kontakt med demenskoordinator Else Lindseth for en samtale, eller bestille time hos lege og legge fram utfordringen.

Hva kan demensteamet gjøre for deg som pasient eller pårørende?

Vi kan tilby pasient og pårørende samtale for kartlegging av behov for hjelp. Finne hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet, oppfølging og veiledning. Ta initativ til å starte individuell plan, og gi veiledning til samarbeidende helsepersonell.

Demensteamet består av

 • Koordinator Else Lindseth, psykiatrisk sykepleier
 • Martin With Kielland, lege
 • Lina Kvetangen, sykepleier
 • Brita Vikdal Formo, sykepleier
 • Bodil Nilsen, sykepleier
 • Elin Christensen, hjelpepleier
 • Evy Estil, kontaktperson for hjelpemidler

Kontakt

Evy Estil
Rehabiliteringssykepleier
480 72 291