Familiebasen

Hva er familiebasen? 

Familiebasen er en samorganisering av Helsestasjon, Psykisk helseteam og Ungdomsteam, og skal ha spesiell fagkompetanse i forhold til fagområdene barn og unges helse, psykisk helse og ungdom.
 
 

Overordna mål for virksomheten:

  • Familiebasen vil bidra til menneskets egen mestring av hverdagen. 
  • Bidra til robusthet på individ- og systemnivå.
  • Vi vil løfte frem menneskets ressurser, kunnskap og forståelse – til å ha makt over eget liv.
  • Gjennom en samorganisering av våre tjenester har vi som mål å yte en god tjeneste til kommunens innbyggere innenfor de nevnte fagområder.
Publisert av Silje Kjelbergnes. Sist endret 16.09.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Lena Krane
Avdelingsleder/ungdomskontakt
Rolv Himo
Ungdomskontakt
Trude O. Gravseth
Ungdomskontakt
Marit Henny T. Kjøglum
Spesialsykepleier
Berit C. Fiskum
Klinisk sosionom
Aina Tetlien Sellæg
Sosionom
Silje Kjelbergnes
Helsesøster
Hanne Lise Solum
Sykepleier
Vigdis Andresen
Daglig leder helsestasjon for eldre og sykepleier
Janne Dyveke Vik
Jordmor