Familiebasen

Hva er familiebasen? 

Familiebasen er en samorganisering av Helsestasjon, Psykisk helseteam og Ungdomsteam, og skal ha spesiell fagkompetanse i forhold til fagområdene barn og unges helse, psykisk helse og ungdom.
 
 

Overordna mål for virksomheten:

  • Familiebasen vil bidra til menneskets egen mestring av hverdagen. 
  • Bidra til robusthet på individ- og systemnivå.
  • Vi vil løfte frem menneskets ressurser, kunnskap og forståelse – til å ha makt over eget liv.
  • Gjennom en samorganisering av våre tjenester har vi som mål å yte en god tjeneste til kommunens innbyggere innenfor de nevnte fagområder.
Publisert av Silje Kjelbergnes. Sist endret 16.09.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Lena Krane
Avdelingsleder/ungdomskontakt
Rolv Himo
Ungdomskontakt
Trude O. Gravseth
Ungdomskontakt
Marit Henny T. Kjøglum
Spesialsykepleier
Berit C. Fiskum
Klinisk sosionom
Aina Tetlien Sellæg
Sosionom
Silje Kjelbergnes
Helsesøster
Hanne Lise Solum
Sykepleier
Hanne-Lise Solum
Daglig leder helsestasjon for eldre og sykepleier
Janne Dyveke Vik
Jordmor