YES! Hjelpetjenesten

 

Hvem kan få tilbudet?

YES!hjelpetjeneste er for unge mellom 12 og 25 år.

Foreldre og andre voksne kan også ta kontakt for en prat.

 

Hva tilbyr vi?

Vi tar en prat om det som ungdom er opptatt av eller trenger å få snakket om.

Vi er 4 ungdomskontakter som har kjennskap til ungdom og ungdomsmiljø.

Vi har taushetsplikt.

 

Vi samarbeider med blant annet: helsesøster, lege, BUP, skoler, foreldre, barnevern, PPT, politiet m.fl. når ungdommen lar oss få lov til det.

 

Hvordan få tilbudet?

Du finner oss på Familiebasen på Grong helsehus.

 

Pris?

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Lena Krane
Avdelingsleder helse
917 68 252
Rolv Himo
Ungdomskontakt Ungdomsteamet, fagansvarlig
976 29 917
Trude O. Gravseth
Ungdomskontakt og koordinator hybelteamet
993 79 995