Fysioterapi- og ergoterapi for barn og voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut og/eller spesialsykepleier innen rehabilitering.

Fysioterapi på et fysikalsk institutt

Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut. Vil du gå til en privatpraktiserende fysioterapeut, trenger du henvisning fra lege. Du kan velge en fysioterapeut med kommunal avtale hvor du vil i Grong.

Fysioterapi og ergoterapi i eget hjem

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du få behandling i hjemmet ditt. 

 

Hva får du?

 • Behandling og trening individuelt eller i gruppe
 • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler, velferdsteknologi, syns- og hørselshjelp.
 • Råd, veiledning ved boligendring og nybygg.
 • Hjelp til å mestre egen livssituasjon.
 • Informasjon / motivasjon / samtale / veiledning
 • ADL trening (engelsk: Activity for Daily Living, aktiviteter i dagliglivets gjøremål)
 • Undervisning til bruker, pårørende og samarbeidspartnere
 • Ansvarsgrupper og individuell plan (IP)
   

Vi foretar helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i kommunen

 • Gir råd og veiledning om god motorisk utvikling
 • Vurderer funksjonsnivå i forhold til daglige aktiviteter
 • Deltar i foreldremøter i barnehager og skoler etter forespørsel
 • Deltar i alle 6-mnd.-gruppene på helsestasjonen.
 • Kan bidra med tilrettelegging av barns oppvekstmiljø dvs. heim, barnehage, skole og fritid

 

Har du behov for hjelpemidler for en periode, kan du låne dem gratis fra Hjelpemiddellageret.

Krav til søker

Du må ha henvisning fra legen din hvis du skal bruke en privatpraktiserende fysioterapeut.

Brukere med behov utover dette kan ta direkte kontakt.

Hva koster det?

Hvis du går til behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betaler du kun egenandel.Se priser for forskjellige typer behandling hos Norsk Fysioterapeutforbund. Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris. Fysioterapi i hjemmet er i utgangspunktet gratis, men det avhenger av dine diagnoser.

Hva skjer videre?

Merk at det kan være ventetid for å få fysioterapi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Anders Heia. Sist endret 28.09.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Berta Loeng
Fysioterapeut/koordinator for rehabilitering
Bjørn Olav Vist
Fysioterapeut
Evy Estil
Sykepleier/rådgiver rehabilitering