Fysioterapi- og ergoterapi - kommunal tjeneste

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut og/eller spesialsykepleier innen rehabilitering.

Fysioterapi på et fysikalsk institutt

Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut. Du kan velge en fysioterapeut med kommunal avtale hvor du vil i Grong.

Fysioterapi og ergoterapi i eget hjem

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du få behandling i hjemmet ditt. 

 

Oversikt over ansatte:

 • Fysioterapeut Bjørn Olav Vist - fagleder
   
 • Rehabiliteringssykepleier Evy Estil
   
 • Fysioterapeut Ingeborg Aasvold
   

Besøksadresse: Blåklokkeveien 14 (Sokkel ved Grong Helsetun)

 

Hva får du?

 • Behandling og trening individuelt eller i gruppe
 • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler, velferdsteknologi, syns- og hørselshjelp.
 • Råd, veiledning ved boligendring og nybygg.
 • Hjelp til å mestre egen livssituasjon.
 • Informasjon / motivasjon / samtale / veiledning
 • ADL trening (engelsk: Activity for Daily Living, aktiviteter i dagliglivets gjøremål)
 • Undervisning til bruker, pårørende og samarbeidspartnere
 • Ansvarsgrupper og individuell plan (IP)
   

Vi foretar helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i kommunen

 • Gir råd og veiledning om god motorisk utvikling
 • Vurderer funksjonsnivå i forhold til daglige aktiviteter
 • Deltar i foreldremøter i barnehager og skoler etter forespørsel
 • Deltar i alle 6-mnd.-gruppene på helsestasjonen.
 • Kan bidra med tilrettelegging av barns oppvekstmiljø dvs. heim, barnehage, skole og fritid

 

Har du behov for hjelpemidler for en periode, kan du låne dem gratis fra Hjelpemiddellageret.

Hva koster det?

Hvis du går til behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betaler du kun egenandel. Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris. Fysioterapi i hjemmet er i utgangspunktet gratis, men det avhenger av dine diagnoser.

Link til honorartakster pr. 1.7.2018. (PDF, 81 kB)

Hva skjer videre?

Merk at det kan være ventetid for å få fysioterapi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Bjørn Olav Vist
Fysioterapeut/leder koordinerende enhet
479 01 616
Evy Estil
Rehabiliteringssykepleier
480 72 291
Ingeborg Aasvold
Fysioterapeut
902 80 572