Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale

 • Grong Fysioterapi Berta Loeng (50 %)
  Fysioterapeut Berta Loeng. Spesialtist innen psykomotrisk fysioterapi.
  Besøksadresse. Blåklokkeveien 14 (Sokkel ved Grong Helsetun)
   
 • Grong Fysioterapi Bjørn Olav Vist (50 %)
  Fysioterapeut Bjørn Olav Vist
  Besøksadresse: Blåklokkeveien 14 (Sokkel ved Grong Helsetun)
 •  
 • Grong Fysikalske Institutt Bente Helen Storli (100 %)
  Fysioterapeut Bente Storli
  Besøksadresse: Idrettsveien 13 (Del av Gronghallen)

Man trenger ikke henvisning fra lege for å få tilgang til fysioterapi.

Kontakt

Bjørn Olav Vist
Fysioterapeut/leder koordinerende enhet
479 01 616