Nødnummer og viktige telefonnummer

Legevakt: 116 117 (Felles nummer for hele Norge - du kobles til nærmeste legevakt)

Legevakta er lokalisert i samme bygning som sykeheimen. Se kart nedenfor:
Adresse: Blåklokkeveien 16, 7870 Grong.

Kart
Grong legekontor/legevakt

Benytt felles inngang for sykeheimen og legekontoret. 
Gå deretter inn til høyre for å komme til legevakta/legekontoret

 • 110 - Brann
 • 112 - Politi
 • 113 - Ambulanse
   

Kommunale enheter

 • Barnevern (Indre Namdal barnevernstjeneste) -  971 98 970
 • Hjemmesykepleien - 971 12 035
 • Teknisk vakt Grong kommune -  74 33 13 00 / 913 08 080
 • Vakttelefon Boenhet for enslige mindreårige (BEEM): 901 52 321 
 • Vakttelefon elgjakt (skadeskutt vilt) - 906 54082
 • Vakttelefon fallvilt (resten av året utenom jakta)- 902 51848

Andre enheter

 • Veterinærvakt (Grong Dyreklinikk AS) - 74 33 21 00
Kart
Grong dyreklinikk AS
Publisert av Intraadministrator. Sist endret 24.05.2018