Avdeling for funksjonshemmede

Avdeling for funksjonshemmede ligger i Halgottoøkra på Rønningen i Grong. Det består av to bofellesskap på henholdsvis ni og seks leiligheter.

Avdeling for funksjonshemmede gir et individuelt tilpasset tilbud for den enkelte bruker slik at bruker får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med andre. Tjenesten skal gi et helhetlig tilbud slik at størst mulig grad av selvstendighet og trygghet ivaretas for at bruker kan bo i egen bolig så lenge som mulig.

Kontakt

Bente Fiskum
Avdelingsleder
954 73 979