Praktisk bistand

Praktisk bistand og opplæring er et individuelt tilpasset tilbud til brukere ved bofellesskapet som er avhengig av bistand i hverdagen på grunn av funksjonshemming.

Tjenestens innhold

 • Botrening /boveiledning
 • Individuell bistand etter behov
 • Oppfølging/ administrering av medisinsk behandling i samarbeid med lege
 • Administrering av medisin etter legens forordning
 • Enkel sårbehandling
 • Enkel matlaging
 • Nødvendig innkjøp og ærend
 • Hjelp/tilrettelegging under måltid
 • Bistand ved personlig hygiene, på - og avkledning
 • Bistand v/ lege –og tannlegebesøk
 • Opprettholde/ vedlikeholde funksjonsnivået i samarbeid med fysioterapeut
 • Bistand i utarbeidelse av individuell plan
 • Hjemmehjelp miljøarbeider som gir bistand ved rengjøring av leilighet- i hovedsak hver 14.dag, sengeskift og klesvask

Hva koster det?

Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 4. januar 2018) Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til "Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester" skal husstander som har en samlet inntekt under 2G før særfradrag ikke betale over kr. 200,- pr mnd i egenandel.

Satser gjeldende for 2018.
Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 4. januar 2018)
 Pris pr. time 
Under 2 GKr. 95,-
Mellom 2 og 3 GKr. 125,-
Mellom 3 og 4 GKr. 150,-
Mellom 4 og 5 GKr. 200,-
Over 5 GKr. 230,-
 
 
 
 
Publisert av Anders Heia. Sist endret 22.06.2015

Fant du det du lette etter?