Som om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For å få BPA må du være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter.
Søk om BPA ved å bruke søknadsskjemaet for helse – og omsorgstjenester
 

Hva får du?

Innenfor det timeantallet du får tildelt, får du en assistent som gir deg personlig og  praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du kan i prinsippet styre hvem du vil ha som assistent, hva assistenten skal gjøre og til hvilke tider assistenten skal være hos deg.

Krav til søker:    

Du må:

  • ha en omfattende funksjonsnedsettelse
  • ha et behov for assistanse for å mestre hverdagen
  • være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter

Hva koster det:


Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale. Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.

Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til "Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester" skal husstander som har en samlet inntekt under 2G før særfradrag ikke betale over kr 170,- pr mnd i egenandel.

For mottakere med inntekt gjelder priser i henhold til tabell nedenfor. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2015 kr 90 068.
Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring
 Pris pr. time 
Under 2 GKr. 92,-
Mellom 2 og 3 GKr. 122,-
Mellom 3 og 4 GKr. 145,-
Mellom 4 og 5 GKr. 190,-
Over 5 GKr. 220,-
Renhold til private som ikke omfattes av Lov om sosiale tjenesterKr. 260,-
 
Publisert av Anders Heia. Sist endret 13.07.2015
Fant du det du lette etter?