Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort)

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.
 
TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap. 
 
Søknad om TT-kort sendes kommunen:
Grong kommune
Postboks 162
7871 Grong
 
Merk søknaden "TT-kort"
 
 
Tabell - Søknadsfrister TT-kort
Søknadsfrister Tildeling
15. februar ​01. april
15. mai ​01. juli 
15. august 01. oktober 
​15. november ​01. januar

tt-kort

 
Alle godkjente brukere får tilsendt et personlig elektronisk kort som hvert halvår fylles opp med det beløp som er tildelt. Det gis et fast grunnbeløp til alle brukere. Det gis videre tillegg for de med lang avstand fra heimen til kommunesentre og det gis ekstra tillegg til brukere med behov for spesialbil. Beløpene fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.
 
For nærmere info se Retningslinjer og Brukerhefte.
 
Korttjenesten administreres av Rogaland Taxi. Brukerne har tilgang til deres tjenester 24 timer i døgnet via telefon, sms og egen brukerside på nettet.
 
Kortet gjelder i hele landet og turens lengde begrenses kun til gjenstående beløp på kortet. 

Publisert av Anders Heia. Sist endret 14.12.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Eyvind Gartland
Pleie- og omsorgsleder