Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.
 
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.
 

Hva får du?

Du kan få hjelp til blant annet:
  • rengjøring
  • klesvask
  • handling

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må være bosatt i Grongkommune.
 

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.
 

Søk om hjemmehjelp

Klikk på linken i tabellen nedenfor. 
Fyll ut skjemaet og lever dette til Grong kommune

 
PLEIE OG OMSORG
PLEIE OG OMSORG
Skjema Elektronisk eller papir
Søknad om bistand helse- og omsorgstjenesten (.DOC, 50 kB) Papir
Skjemaer som benyttes innen pleie og omsorg

 
 
 

Kontakt

Eyvind Gartland
Pleie- og omsorgsleder
74 31 22 30
Marit Aarlie
Assisterende pleie- og omsorgsleder
74 31 22 31