Kjøkken

 Vårt kjøkken produserer mat for beboerne på sykeheimen og tilknyttede omsorgsboliger etter behov, samt til hjemmeboende eldre som ønsker å kjøpe middag. Grong frivillighetssentral står for utkjøringen av mat til disse.

Det fokuseres på å lage mat med godt og riktig ernæringsinnhold. For pasienter med spesielle behov lages tilrettelagt kost.

Nærheten til eget kjøkken er en viktig del av oppfølgingen av pasienter som er innlagt til behandling.

  

Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 4. januar 2018) Satser gjeldende for 2018
Grong frivillighetssentral står for utkjøringen
Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 4. januar 2018)
ValgalternativPrisKommentar
Middag, hel/halv porsjonKr. 70,-
Tørrmat (frokost/kveldsmat)Kr. 50,-
Publisert av Anders Heia. Sist endret 20.10.2015
Fant du det du lette etter?