Kjøkken

 Vårt kjøkken produserer mat for beboerne på sykeheimen og tilknyttede omsorgsboliger etter behov, samt til hjemmeboende eldre som ønsker å kjøpe middag. Grong frivillighetssentral står for utkjøringen av mat til disse.

Det fokuseres på å lage mat med godt og riktig ernæringsinnhold. For pasienter med spesielle behov lages tilrettelagt kost.

Nærheten til eget kjøkken er en viktig del av oppfølgingen av pasienter som er innlagt til behandling.

  

Matombringing for hjemmeboende
Matombringing for hjemmeboende
ValgalternativPris 
Middag, hel porsjonKr. 95,-
Middag, halv porsjonKr. 62,-
Tørrmat (frokost/kveldsmat)Kr. 47,-
Priser pr. januar 2017 Grong frivillighetssentral står for utkjøringen
Publisert av Anders Heia. Sist endret 20.10.2015
Fant du det du lette etter?