Grong sykeheim

Grong Sykeheim ligger i Helse og omsorgstunet. Det er flotte utearealer med en godt tilrettelagt sansehage. Sykeheimen tilbyr lyse og trivelige enerom. Vi har eget kjøkken og vaskeri.

Besøksdresse:

Blåklokkevegen 16
7870 Grong

 

Fakta om sykeheimen:

 • 41 langtidsplasser
 • Skjermet avdeling med 15 plasser
 • 1 rom for kommunal akutt hjelp ( KAD)
 • 5 rom til bruk for korttidsopphold, avlastning, rehabilitering

Hva koster det?

Helse og omsorg - Betalingssatser Grong sykeheim Priser gjeldende pr. juni 2015
Helse og omsorg - Betalingssatser Grong sykeheim
Tilbud Pris
Avlastning Gratis
Kommunal akuttdøgn (KAD) Gratis
Dag eller nattopphold Kr. 77,-
Korttidsopphold Kr. 147,- pr. døgn
Langtidsopphold Se note 1

 

Note 1 - Utfyllende informasjon om langtidsopphold

Prisen for en langtidsplass beregnes ut  ifra din grunnpensjon fra Folketrygden og din inntekt etter skatt. Generelt gjelder følgende:
 • 75% av grunnpensjon
 • 85 % av tilleggspensjon og renteinntekter

   

Ledelse

 • Pleie og omsorgsleder, Eyvind Gartland
 • Assisterende pleie og omsorgsleder, Marit Aarlie
 • Avdelingssykepleier, Ann-Mari Linmo

 

Avdelinger

Kompetanse

Vi har god dekning av fagpersonell. Det jobbes etter prinsippet om primærsykepleie. Dvs. at alle pasienter får sin faste kontaktsykepleier som de kan forholde seg til. Vi har tilsynslege 5 dager i uke. Det er tilbud om fysioterapi etter behov.

 

Tilbud

 • Fotterapeut
 • Sansehage
 • Formidling av frisør
 • Felles trim med fysioterapeut

Aktiviteter

Mange frivillige lag og organisasjoner er jevnlig innom og tilbyr forskjellige aktiviteter som sang, musikk, bingo og besøkstjeneste. Ukentlig andakt. Vi arrangerer i egen regi konserter, og andre aktiviteter og underholdning. Det er jevnlig klessalg.

Kontakt

Marit Aarlie
Assisterende pleie- og omsorgsleder
948 34 650
Ann-Mari Linmo
Avdelingssykepleier institusjon
958 12 301
Grong sykeheim, avdeling Nordlyset
916 63 204
Grong sykeheim, avdeling Solsia
917 09 610
Grong sykeheim, avdeling Utsikten
917 32 655