Nordlyset

 Består av 14 plasser hvorav 6 er korttids.

Kontakt

Nordlyset Grong sykeheim
Avdeling
916 63 204