Grong sykeheim - Langtidsopphold

Ordnær plass:

For pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.

Skjermet plass:

For pasienter med demens eller psykisk sykdom som har behov for tett oppfølging av kvalifisert personell.

Publisert av Anders Heia. Sist endret 15.06.2015
Fant du det du lette etter?