Rehabilitering

Du kan få tilbud om rehabilitering hvis du har fått nedsatt funksjonsevne på grunn av alderdom, sykdom eller skade.

Vennligst fyll ut skjema "Søknadsskjema for rehabilitering". Ved behov for bistand for utfylling, ta kontakt.

Søknadsskjema for rehabilitering (DOC, 50 kB)

Søknad sendes:

Grong kommune
v/fysikalsk avdeling
Postbok 162
7871 GRONG

Søknader blir behandlet fortløpende av inntaksrådet.

Hva får du?

Rehabilitering kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, lege, sykepleier og hjemmetrener. Målet er at du skal få best mulig funksjonsevne, føle mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt og i samfunnet.

Du kan få tjenesten i ditt eget hjem, i nærmiljøet, på arbeidsplassen, på Namdal Rehabilitering IKS eller i sykeheimen, avhengig av behov og komplikasjoner. Rehabilitering gis for en begrenset periode.

Krav til søker

Du har fått nedsatt funksjonsevne og mestrer ikke lenger din hverdag som før. Det kan for eksempel gjelde forflytning, personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger, skole, arbeid eller andre aktiviteter.

Hva koster det?

Rehabilitering i Grong Sykeheim eller Namdal Rehabilitering omfatter en egenandel.

For rehabilitering ved Grong sykeheim gjelder prisliste for Grong sykeheim og tilbudet "Korttidsopphold". Prisen er pr. døgn.

 

 

For Namdal Rehabilitering har man et egenandelstak i henhold til Egenandelstak 2 fra Helfo.

Les mer om Egenandelstak 2

 

.

 

 

 

 

Kontakt

Berta Loeng
Privat fysioterapeut
480 42 261
Evy Estil
Rehabiliteringssykepleier
480 72 291
Eyvind Gartland
Pleie- og omsorgsleder
74 31 22 30