På denne siden finner du alle høringer og kunngjøringer hvor fristen for tilbkamelding enda ikke har utløpt. Skulle siden være tom er det ingen høringer eller kunngjøringer for øyeblikket.

Offentlig ettersyn
Publisert 17.04.2018
Kunngjøring

Vedtak

Grong kommunestyre fattet i møte den 22.03.2018, sak 16/18 følgende vedtak:

  1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Grong kommunestyre detaljreguleringsplan for «Fortetting Homonessetra», planID 2017002, som vist i plankart datert 27.11.2017, sist revidert 23.02.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 27.11.2017.
  2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, jf. 12-12 opphever Grong kommunestyre følgende reguleringsplaner: - Bebyggelsesplan område A – Bjørgan, planID 1991003 - Reguleringsplan for Veiumstunet/Homonessetra, planID 2007001B.
  3. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, jf. 12-12 opphever Grong kommunestyre de deler av reguleringsplan for Bjørgan, planID 1991001, bebyggelseplan område B – Bjørgan, planID 1991004 og detaljreguleringsplan felt H6, planID 2010002 som berøres av detaljregulering «Fortetting Homonessetra, planID 2017002».

Dokumenter i saken

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Eventuelle klager:

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel. Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til

Grong kommune
Pb. 162
7870 Grong
Publisert 27.02.2018
Offentlig ettersyn

Grong kommunestyre vedtok i møte den 08.02.2018, sak 11/18 detaljreguleringsplan for Trøahaugen Vest. Planen hjemler bygging av nye boliger i området ved ball-løkka rett øst for Namdals folkehøgskole.

Ønsker du å vite mer om planen eller komme med innspill?

Opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til Lars Arnesen på telefon 74 31 21 51.

Klagefrist

Klagefrist er 3 uker. Eventuell klage sendes Grong kommune, Pb. 162, 7871 Grong.

Dokumenter i saken

Publisert 29.11.2017
Offentlig ettersyn

Formannskapets har behandlet forslag til årsbudsjett for 2018 og en fireårig økonomiplan for perioden 2018 - 2021. Denne planen kan du se, enten ved å lese den ved å laste ned dokumentene (2 stk.) på denne nettsiden, eller dra på kommunehuset og lese den der.

Planen er tilgjengelig i 14 dager fra og med 29. november 2017.
Formannskapet vil ta med seg de innspill som kommer inn innen fristen og foreta en ny behandling i formannskapets møte 14. desember.

Endelig behandling vil skje i kommunestyret den 19. desember. 

Dokumenter i saken:

Ordføreren

Publisert 05.07.2017

Et sak kan ha mange navn. På vår nettside er saker som skal legges ut til offengligheten slik at du kan komme med tilbakemeldinger lagt inn under "Offentlig ettersyn".  Der samles alle saker som omhandler høringer og kunngjøringer. 

Direkte link til oversikt over saker til offentlig ettersyn (Høringer og kunngjøringer).


Fant du det du lette etter?