På denne siden finner du alle høringer og kunngjøringer hvor fristen for tilbkamelding enda ikke har utløpt. Skulle siden være tom er det ingen høringer eller kunngjøringer for øyeblikket.

Offentlig ettersyn
Publisert 15.11.2017
Offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til betalingssatser, gebyrer og avgifter samt endringer i regulativ for kommunale tjenester i 2018 er utlagt til offentlig ettersyn. Det betyr at du kan komme med merknader til forslaget. Forslaget skal behandles i kommunestyrets møte 19. desember 2017.

 

Har du merknader?

Merknader sendes pr. e-post til postmottak@grong.kommune.no, eller pr. brevpost til:

Grong kommune
Rådmannen
Postokbs 162
7871 GRONG

Frist for merknader: 10. desember 2017

Dokumenter i saken

Publisert 02.11.2017
Offentlig ettersyn

Har du merkander i saken?

Merknader i saken merkes «Høring - Detaljregulering Trøahaugen Vest» og sendes via e-post  til postmottak@grong.kommune.no
 
Foretrekker du papirversjon kan denne sendes til:
Grong kommune
Pb. 162
7871 Grong
 

Frist for uttalelse: 8. desember 2017

 

Trenger du ytterligere informasjon om saken?

 
Ta kontakt med
Lars Arnesen
74 31 21 51
E-post: lars.arnesen@grong.kommune.no
 
 

Formål og behandling

 
Formålet med planen er å legge til rette for nye leilighetsbygg på Trøahaugen. Planen er justert etter 1. gangs høring. 
 
Grong formannskap har i møte den 28.09.2017 behandlet sak 116/17 og fattet slikt vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Grong formannskap å legge forslag til detaljreguleringsplankart for Trøahaugen Vest sist revidert 28.08.2017 med tilhørende bestemmelser sist revidert 29.08.2017, ut til fornyet offentlig ettersyn. 
 
 
 
Publisert 05.07.2017

Et sak kan ha mange navn. På vår nettside er saker som skal legges ut til offengligheten slik at du kan komme med tilbakemeldinger lagt inn under "Offentlig ettersyn".  Der samles alle saker som omhandler høringer og kunngjøringer. 

Direkte link til oversikt over saker til offentlig ettersyn (Høringer og kunngjøringer).


Fant du det du lette etter?