På denne siden finner du alle høringer og kunngjøringer hvor fristen for tilbkamelding enda ikke har utløpt. Skulle siden være tom er det ingen høringer eller kunngjøringer for øyeblikket.

Offentlig ettersyn
Publisert 05.07.2017
Offentlig ettersyn

 Høring – reguleringsplan E6 Fossland

 
Grong kommune vedtok den 19.06.2017, delegert sak 280/17 å legge forslag til detaljreguleringsplan for «E6 – Fossland» ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for omlegging og heving av E6 over en strekning av ca. 900 ved Fossland i Grong. Tiltaket er foreslått for å sikre E6 mot oversvømmelse ved flom. 
 
 

Frist for tilbakemeldinger

Høringsfrist er satt til 18.08.2017.

 

Link til dokumenter som inngår i saken

Har du innspill eller kommentarer

Merknader i saken sendes via brev eller epost
 
Grong kommune
Pb. 162
7870 Grong
 
 
Spørsmål i saken kan rettes til Lars Å. Arnesen på telefon 74 31 21 51 eller e-post: lars.arnesen@grong.kommune.no
 
 
 
Publisert 05.07.2017

Et sak kan ha mange navn. På vår nettside er saker som skal legges ut til offengligheten slik at du kan komme med tilbakemeldinger lagt inn under "Offentlig ettersyn".  Der samles alle saker som omhandler høringer og kunngjøringer. 

Direkte link til oversikt over saker til offentlig ettersyn (Høringer og kunngjøringer).


Fant du det du lette etter?