På denne siden finner du alle høringer og kunngjøringer hvor fristen for tilbkamelding enda ikke har utløpt. Skulle siden være tom er det ingen høringer eller kunngjøringer for øyeblikket.

Offentlig ettersyn
Publisert 12.05.2017
Offentlig ettersyn

Poko Eiendom AS

Meldng om oppstartet planarbeid for «Reguleringsplan fortetting paradistrekket». del av eiendommen 23/282 og 23/283 i Grong kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for del av gnr 23/282 og 23/283 i Grong kommune. (Se vedlagt kart)

Formålet med reguleringen er tilrettelegging for bygging av fritidsboliger.

Det meste av området er i kommuneplanens arealdel regulert til boligbebyggelse, men en justering mot vest gjør at del planområdet berører LNF-området samtidig med at justering også gjør at del av området regulert til boligbebyggelse blir LNF området.

Det er avhold oppstartmøte med kommunen som stiller seg positiv til reguleringen.

Merknader eller opplysninger av betydning for planarbeidet bes meddelt innen 20.06.2017 til:

Ing. Jorleif Lian AS
Overhallsveien 1962
7863 OVERHALLA

E-ost: jorleif.lian@lianas.no

 

Publisert 11.05.2017
Offentlig ettersyn

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune behandles i kommunestyret 22. juni 2017.

 

Klikk for å lese forslaget til forskrift (PDF, 587 kB)

Publisert 10.05.2016
Grønndalselva kart.png

NVE har motatt søknad fra Namdal Kraft AS vedrørende søknad om konsesjon for bygging av kraftverk i Grøndalselva.
Dokumenter i saken er lagt ut til offentlig ettersyn i Servicekontoret på Grong kommunehus og ligger tilgjengelig digitalt her på NVEs hjemmesider.

Høringsfrist er 26.08.2016. Merknader sendes til nve@nve.no med kopi til postmottak@grong.kommune.no.

 

 

Fant du det du lette etter?