Kommunereformen - Et sammendrag

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Nedenfor blir det lagt ut informasjon etter hvert som kommunestyret behandlesaker relatert til reformen.

Oppsettet er som følge:
Dato for kommunestyret behandling, saksfremlegg og vedtak, og eventuelle vedlegg i saken.
Siste behandling øverst i listen.

Kommunestyrets behandling 16. februar 2016:

Vedlegg i saken:

 

 

Kommunestyrets behandling 26. november 2015:Saksdokumenter:

Vedlegg i saken:

Liste med .pdf-dokumenter som er vedlegg i saken

Liste med artikler som er vedlegg i saken