Koronaviruset

Informasjon om koronavirus

Samleside for informasjon om korona

  • Siste nytt - Informasjon av generell karakter.
  • Lokale tiltak - Hva gjør vi lokalt hos oss, og hvordan påvirker det deg. 
     

Koronatelefonen 948 14 481

Ring koronatelefonen dersom du:

  • Har symptomer og spørsmål angående testing
  • Har spørsmål angående karantene eller isolering

Telefonen er åpen mellom klokken 0800 og 1530 fra mandag til fredag.

Lørdag, søndag og helligdager ringer du legevakt 116 117.

Vi ber om forståelse for at det kan oppstå ventetid når du ringer til oss.

Vi oppfordrer sterkt til at befolkningen forholder seg til Folkehelseinstituttet (FHI) dersom det er behov for generell informasjon: www.fhi.no 

Informasjonstelefon FHI: 815 55 015.

Helsenorge har laget en egen koronasjekk den finner du her: Koronasjekk

Ved andre tilfeller tilknyttet Koronasituasjonen, for eksempel om du er i tvil om hvem du skal kontakte, ber vi deg om å henvende deg til Servicekontoret i Grong kommune. Primært per e-post: postmottak@grong.kommune.no, alternativt på tlf.: 74 31 21 00. Servicekontoret vil fordele henvendelsen til rette instans i Grong kommune.


Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring: 116117 eller ved akutt nød : 113

 

Har du behov for å prate med noen?

Familiebasen er tilgjengelig på telefon og kan snakke med deg om du kjenner at du har behov for noen å prate med. Vi kan kontaktes dersom det ikke er riktig for deg å ringe koronatelefon eller legekontor. Familiebasen er tilgjengelig på telefon, hverdager fra 08.00 til 15.30.

Ring oss på 948 03 158.

Til toppen