Informasjon til næringslivet

Informasjon til næringslivet

På denne siden har har vi samlet viktig informasjon til næringslivet i Grong. Situasjonen er uoversiktelig og endrer seg stadig, men vi skal forsøke å holde oss og dere oppdatert.

Grong kommune har i mellomjula 2021 mottatt 468.000 kroner fra staten som skal gis som krisetilskudd til bedrifter for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak ved ny nedstenging november/desember 2021

Kommunen skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.

Det er kun bedrifter med aktiv virksomhet i Grong som kan søke. Søker må gi en kortfattet redegjørelse for hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt. er gjort. Det vil ikke bli gitt støtte til bedrifter som tar ut utbytte for 2021. 

Søknadsfristen settes til 20.januar 2022

Støtteordningen prioriterer:

  • Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi
  • Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning
  • Det er en fordel om kompetanseprosjektet kan vise til noen av FNs 17 bærekraftmål
  • Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges

Les mer om ordningen: Informasjon om BIO-ordningen 

 

Dette er en ny og midlertidig ordning som er opprettet som en følge av koronasituasjonen. Den er for deg som er selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser som helt eller delvis har tapt inntekt på grunn av koronautbruddet.

Hvordan sende søknad fra denne siden?
•For å sende søknad må du trykke «Send digitalt».
•Det er ikke mulig å sende søknad på papir.
•Det er hverken mulig eller nødvendig å ettersende dokumenter til søknaden. Det betyr at tjenesten «Ettersendelse» ikke er aktivert for denne ordningen.

Hvordan sende klage fra denne siden?
•For å sende klage, trykker du først på «Klage eller anke». Når du kommer til neste side, trykker du på «Klage».
•Det er ikke mulig å anke på vedtak i denne ordningen.

Gå til side for å søke


 

Nå er løsningen for lønnskompensasjon klar og NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene til permitterte. 

ttps://www.nav.no/no/person/arbeid/klar-til-a-betale-ut-lonnskompensasjon


 

Se vedlagte skjema for hvordan du går frem for å planlegge aktiviteter..

Gå til sjekkliste for smittevern (PDF, 122 kB)

I tillegg finnes det suplerende informasjon hos den enkelte bransje. Legger ut en liste her fortløpende som vi får vite mer.

De siste ukene har omstillingsområdene i Lierne, Indre Fosen og Roan, sammen med Osen, Røyrvik, Grong og Namsskogan kommuner, gjennomført en systematisk kartlegging av utfordringer og behov som en følge av koronapandemien. Det vil legge grunnlag for bistand som rulles ut til næringslivet de kommende månedene.

Til toppen