Koronavaksine

Informasjon om koronavaksine

Kommunen er i gang med å vaksinere innbyggerne ut i fra folkehelseinstituttets prioriteringsliste. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Har du spørsmål om vaksine?

Ring vaksinetelefonen.

Kommunen ringer til deg:

Fra og med uke 3 vil kommunen ta kontakt med deg for å spørre om du ønsker koronavaksine. Vi vil i første omgang ringe til deg som er 80 år og eldre.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå. (trykk på linken)

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 
Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Når vi ringer til deg vil du få beskjed om sted og tidspunkt for vaksinering. 

Hvis du får telefon fra oss, kommer vi til å spørre deg om dette:

  • Ønsker du koronavaksine?
  • Hvis ja, har du eventuelt noen allergier vi bør kjenne til?

Det er fint om du kan vurdere spørsmålet om vaksinering på forhånd, altså før du får telefonhenvendelse fra oss. Er du pårørende til personer i de prioriterte gruppene, kan du gjerne ta en prat om temaet med dine berørte familiemedlemmer. Vi ønsker at så mange som mulig i de prioriterte gruppene skal få kjennskap til tilbudet om vaksinering.

Egenerklæringsskjema:

Når du kommer til vaksinering må du fylle ut et egenerklæringsskjema. Fyll gjerne ut skjemaet i forkant og ta med til vaksinasjonsstedet.

Egenerklæringsskjema 

Koronavaksinasjon på 1-2-3

Mer informasjon om koronavaksine finner du på folkehelseinstituttets hjemmeside.

Til toppen