Siste nytt i Grong

Folkehelseinstituttet åpner nå for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. 

Vaksinering Covid-19

Det nærmer seg nå sluttet på planlagt vaksinering mot covid-19. Før sommeren er det planlagt to dager med vaksinering, 4. mai og 29. juni. 
Hvis du fortsatt ønsker vaksine (1., 2. eller 3. dose), må du ta kontakt selv. Om vi ikke tar telefon når du ringer, ringer vi tilbake. 

For de som er født i 2004:

Dere kan få dose 3 hvis dere ønsker, men må selv ta kontakt for å avtale vaksinering. Du må ha fylt 18 år.

For de som er født i 2006-2009:

For de som ønsker at barna skal få dose 2, må foresatte ta kontakt med vaksinetelefonen for å avtale vaksinering. 
Men anbefalinger fra FHI sier at dose 1 vil redusere allerede lav risiko for et alvorlig forløp mot covid-19. 
2. dose er særlig anbefalt for de med kroniske sykdommer. 

Alle må ta kontakt snarest slik at vi får planlagt vaksinering og bestilt vaksiner.

Selv om er er lettet på restriksjonene nasjonalt, videreføres retningslinjene på sykeheimen og leiligheter tilhørende helse- og omsorgstunet.

Pårørende som kommer på besøk, skal fortsatt bruke munnbind og oppfordres til å registrere seg i besøksprotokoll.
Besøkene skal foregå på beboerens rom. Minner samtidig om at besøkende bør holde seg hjemme ved symptomer/sykdom.

Det åpnes nå opp.
Nye føringer innføres. Krav om meteren og bruk av munnbind oppheves. Nye regler for isolasjon, arbeidsliv, skoler og barnehager. 
Det er mye som endres. så les hele artikkelen.

Er du i gruppen sårbare personer?

Om du er i risikogruppen oppfordres du til å følge anbefalingene nevnt lengre nede i artikkelen.

Da ber vi deg om å registrere positiv test i kommunenes selvregistreingssystem.
Logg inn på https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest
 

Regjeringen presenterte tirsdag 1/2-2022 flere lettelser av tiltak mot Covid. Dette inkludert endringer i karantene- og isolasjonsbestemmelsene og TISK strategien. Disse ble virksomme fra klokken 23:00 samme dag.

Samtidig videreføres noen tiltak som omfatter avstand og munnbindbruk.

Hovedbudskapet er at individer og bedrifter må selv ta mer ansvar for å redusere smittetakten slik at ikke belastningen blir for stor på områder som helse- og omsorg og oppvekst.

Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar, og gjelder uavhengig av vaksinestatus.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

  • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
  • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
  • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Endring i rutiner for bekreftende PCR-test

Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør ikke lenger tilbys bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. Disse personene har ingen praktisk eller formell nytte av en slik bekreftende prøve. En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle. Personer som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk på kommunal teststasjon, dersom de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinasjonsplan.

 

Vaksinasjon av barn i aldersgruppen 5 - 11 år med alvorlig grunnsykdom

FHI har utvidet rådene om koronavaksinasjon til også å gjelde barn i alderen 5 – 11 år med alvorlige grunnsykdommer.

Hvis du mener å ha barn som faller inn under denne kategorien, ber vi deg ta kontakt med din fastlege for vurdering.

Les mer om dette på FHIs nettsider: 
https://www.fhi.no/contentassets/589462f7fca04eb5abdc194fa447b47b/vaksinetilbud-til-barn-i-aldersgruppen-5-11-ar-med-alvorlig-grunnsykdom-.pdf        

Oppfriskningsdose for personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Personer over 18 år eller eldre med alvorlig svekket immunforsvar, og som tidligere har mottatt 3 doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil kunne få oppfriskningsdose, som da vil bli deres dose nr. 4. Gjeldende anbefalt intervall mellom primærvaksinasjon og oppfriskningsdose er på 5 måneder.

Dem som mener de tilhører denne gruppen bes ta kontakt med sin fastlege for vurdering.

Hva må du gjøre om du tester positivt på selvtest?

  • Dersom man har tatt en test som blir positiv gjelder rådet om å holde seg hjemme når man er syk.  

Når bør ta en PCR-test?

En PCR-test er en bekreftende test som tas på teststasjon. I Grong kommune gjøres dette på legekontoret.

  • Alle som ikke har fått oppfriskingsdose (3. dose).
  • Alle som har fått to vaksinedoser og har hatt korona for mer enn 3 måneder siden.
  • Barn under 16 år.
  • Alle med alvorlig svekket immunforsvar.

Ta kontakt med legekontoret for å avtale time for PCR-test. 

Til toppen