Siste nytt i Grong

Fra onsdag 12. august 2020 er det innført nye testkriterier. Det er viktig at alle som tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg.

 

 

Det er nå kommet noen endringer fra myndighetene som gjelder besøk på sykeheimen. Det er to områder som er viktig å merke seg:

  • Besøket kan nå foregå på rommet til beboer. Trenger ikke lenger å bruke besøksrom. Det fører til bedre kapasitet for besøk.
  • Besøket kan foregå når det passer dere, og har ingen tidsbegrensning. Det fremdeles gjøres avtale med avdelingen før besøket.
13.05.2020

Nå åpner vi for besøkende ved Grong sykeheim. Sykeheimen har vært stengt siden 12. mars. Det har hatt sin pris for de som bor på sykeheimen vår og for deres pårørende.  Nå blir det godt å kunne treffes igjen. Men det er viktig at smittevernrutinene følges. Covid-19-pandemien er ikke over.  Derfor har vi laget noen regler for hvordan besøk skal gjennomføres. Dersom smittesituasjonen skulle endre seg, kan det komme innskrenkninger igjen. Vi ber om at forståelse for at det fremdeles er nødvendig med restriksjoner.

Åpningstider:

Mandag og onsdag, 08.00-15.00

Vi ønsker alle sammen velkommen til kommunehuset fra og med 11. mai.  Vi har laget noen kjøreregler som alle som besøker oss må forholde seg til.

Oppdatert 29. april 2020:
For beboere i Grong kommune kan man kontakte Koronatelefon eller legekontoret i Grong for å settes opp på time til testing av Koronavirus. Forutsetningen er koronarelaterte plager, det vil si som oftest tegn til luftveisinfeksjon over et par dagers varighet.

Testen er ekstra aktuell for de med underliggende sykdom, helsearbeidere og ansatte/elever i skole og ansatte/barn i barnehage. Disse prioriteres ofte for raskere test.

Vi tester vanligvis mellom 12.30 og 14.00 utenfor legekontoret eller i luftveispoliklinikken i brakken utenfor.

Med vennlig hilsen kommuneoverlegen.

Barnehagene åpnet mandag 20. april. Åpningstiden vil inntil videre være 08.00-15.30.

Barn av foreldre/foresatte i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige omsorgsbehov, som har behov utover åpningstiden i barnehagen, må ta kontakt med styrer.

Vi skal sørge for en trygg og god hverdag for barna når barna er i barnehagen. Dere kan lese mer om tiltakene som skal være på plass før oppstart i Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020.

Annen viktig informasjon:

Grong kommune har bestemt at ingen skal betale for barnehageplassen før oppstart 20. april. Dette gjelder også de hjemme som har fått tilsyn i perioden barnehagene har vært stengt.

Barna må ha med matpakke til 3 måltider i løpet av dagen. Denne ordningen vil vare ut april i første omgang. Ordningen vil evalueres i slutten av måneden. Matpenger vil ikke bli fakturert.

Grong kommune vil til enhver tid følge de nasjonale retningslinjene for å hindre spredning av koronaviruset.

Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid. For å lykkes må alle bidra.

Tiltakene som har vært satt i verk har hatt god effekt. Derfor er det bestemt av myndighetene at noen aktiviteter kan åpnes gradvis og kontrollert.

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette fra og med 14. april. 

Dette innebærer at foreldre som mottar et tilbud i barnehagen skal faktureres for dette på ordinær måte fra og med tirsdag 14. april. Forskriften understreker at det skal kreves ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Gå til mer informasjon om ordningen

Grong legekontor minner om at pasienter som ønsker legetime ikke skal møte direkte på legekontoret. Ring Grong legekontor eller send sms ved henvendelser angående vanlig legetime. Fastlegen vil vurdere om du får time på legekontoret, eller om du får tilbud om telefon- eller videokonsultasjon.

Ring 74 31 22 00 eller sens SMS.

Send sms for å bestille legetime

Til toppen