Siste nytt i Grong

Etter anbefalinger fra FHI er det nå gjort endringer i restriksjonene våre vedrørende besøk på sykeheimen og trygghetsboliger. 

Norge åpnes opp og den nasjonale koronaberedskapen trappes ned. Dette har også betydning for Grong kommune. Grong kommune forholder seg til de nasjonale anbefalingene.

Selv om landet åpnes opp er det viktig at vi tar hensyn til hverandre.

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har og hvilke medisiner de bruker.

Link til FHIs sider om 3. doser for personer med nedsatt immunforsvar

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vaksinetelefonen.

Åpningstider vaksinetelefonen

Samleside for informasjon om korona

Vi har mottatt svar på alle tester tatt på sykeheimen. Alle var negative. Karantene er derfor opphevet og alt er tilbake til normalen.

Besøk kan igjen gjennomføres på lik linje som før med at de ringer avdelinga og avtaler før de går inn.

Grong kommune har mottatt storparten av prøvesvarene etter testing de sener dagene. Pr nå er det ingen nye positive tester.

Vi anbefaler at all aktivitet går som normalt, innenfor rammene av nasjonalt regelverk. Dette gjelder også fritidsaktiviteter for barn og unge.

Grong kommune opplever at smittesituasjonen i kommunen er noe uavklart. For å være på den sikre siden anbefaler vi at alle fritidsaktiviteter for barn og unge utsettes til vi får bedre oversikt over situasjonen. Det ventes svar på tester tirsdag og onsdag.  

Dette er ingen lokalforskrift eller pålegg, men en anbefaling. Det er opp til idrettslag og foreninger hva de ønsker å gjøre.  

4 nye personer har testet positivt på covid-19, 23. august 2021.  

De smittede er nærkontakter av de smittede i helgen.  

Det gjennomføres smittesporing.  

2. og 10. klasse ved Grong barne- og ungdomsskole testes og er satt i ventekarantene til testsvar foreligger.  

Søndag 22. august testet to personer positivt på covid-19 i Grong.

I forbindelse med smittesporing er det avdekket tilknytting til sykeheimen i Grong, avdeling Solsia.  

Beboere ved avdelingen er fullvaksinerte. Det er utført testing på beboere og ansatte. Foreløpig er det ikke påvist ytterligere smitte.  

Inntil andregangs test er gjennomført er det innført besøksrestriksjoner ved avdelingen. Andre nødvendige smitteverntiltak er også iverksatt. 

Ettersom alle beboere er fullvaksinerte, og det ikke er påvist ytterligere smitte, vurderes situasjonen som oversiktlig.  

Det er ikke relasjoner til andre avdelinger ved sykeheimen. 

To personer i Grong har testet positivt på covid-19 i dag, søndag 22. august.

Smittesporing pågår og nærkontakter settes i karantene.

Borgny Grande
ordfører

Til toppen