Tiltak mot smitte

Tiltak mot smitte

Det er iverksatt flere tiltakt for å begrense smitte.

Stenging av skoler - frem til 29. mars

Følgende blir stengt:

 • Barnehager
 • Skoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Ønsker du mer informasjon om forbudet kan du lese på sidene til Helsedirektoratet

Gå til Helsedirketoratet

Stenging av andre arrangement og virksomheter - frem til 29. mars

Følgende arrangementer og virksomheter blir stengt:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettarrangementer, både utendørs og innendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffét. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og lignende

 

Ønsker du mer informasjon om forbudet kan du lese på sidene til Helsedirektoratet

Gå til Helsedirketoratet

Noen steder stenges for besøkende - frem til 29. mars

Dette gjelder:

 • Sykeheim med tilhørende omsorgsboliger
 • Miljøarbeidertjenesten

Dette er ett av tiltakene som kommunen innfører  for å hindre og begrense smitte av koronavirus.

Med besøkende menes:

 • Pårørende og omgangskrets til beboere
 • Frivillige hjelpere.
 • Andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Det er kun ved kritisk sykdom at besøk kan gjennomføres, men da etter avtale med ledelsen på institusjonen.

Koronatelefonen for Grong

Ring  dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefon: 94 81 44 81
Telefonen er åpen mellom klokken 0800 og 1530.

Vi oppfordrer sterkt til at befolkningen forholder seg til Folkehelseinstituttet dersom det er behov for generell informasjon. 
www.fhi.no - tlf. 815 55 015
Vi ber om forståelse for at det kan oppstå ventetid når du ringer til oss. 

Kuben kulturhus

Informasjonsside om status, tiltak og beredskap vedrørende koronavirus for aktivitet på Kuben i mars er opprettet og oppdateres fortløpende. Vi ber publikum følge med på siden om man har planlagt å besøke oss i perioden

Gå til informasjon om koronasmitte

Til toppen