Spillemidler

Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å gi befolkningen gode muligheter for å utøve idrett og fysisk aktivitet i både organiserte former og egenorganisert aktivitet.

 

Det kan søkes om spillemidler til:

  • Ordinære anlegg
  • Nærmiljøanlegg
  • Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet (Søkes gjennom DNT)
  • Kulturhus/samfunnshus

Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finner du ved å gå inn på www.idrettsanlegg.no Referansenummer vil du få tilsendt automatisk. Dersom du/dere har søkt tidligere, legger dere inn nummer og navn på "anleggsted" og "anleggsenhet".

Mer informasjon om spillemiddelordningen

Vær oppmerksom på at det gjeldende anlegg må stå oppført i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

 

Før søknad innsendes må det også foreligge idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av kommune/departement ved innsendelse, siste frist for å søke kommunen eller departement om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

 

Mer informasjon om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

 

Dersom søknaden omhandler et helt nytt anlegg, eller du skal søke om forhåndsgodkjenning eller melde inn et nytt anlegg til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må du kontakte kommunen (se kontaktinformasjon på høyre side)

Søknadsfrister:

 

  • 15.november for innmelding av anlegg til Grong kommunes handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
  • 15. desember for innsending av elektronisk søknad om spillemidler