Gronghallen - Utleie

Dersom du ønsker å leie hallen, så ta kontakt med servicekontoret i Grong kommune, tlf. 74 31 21 00. De har oversikt over ledige halltider.  

 

Søknadsskjema halltid Gronghallen og Harmonien kroppsøvingssal

 

Ønsker du å leie hallen?

Leiesatser Gronghallen (Oppdatert 7. januar 2019) MVA fritt.

Informasjon om de enkelte gruppeinndelingene:
  • Gruppe 1: Gjelder treninger i regi lag og foreninger
  • Gruppe 2: Gjelder utleie til lag og private aktører for mindre arrangement/aktivitet pr. time
  • Gruppe 3: Gjelder større arrangement, messe, fester og lignende pr. dag.
Det betales også for dager med forberedelser og etterarbeid der annen utleie må vike for plassen

Merknad leie av hall
Det er i utgangspunktet krav om at det skal legges dekke på golvet ved alle arrangement som ikke er av idrettslig karakter. Dette kravet kan fravikes ved arrangement der det kun skal inn utstyr som bord og stoler, og andre lette møbler/ting der det ikke er fare for skader på golvet. Dette avgjøres av utleier i hvert enkelt tilfelle.
Ved arrangement der det skal inn annet utstyr som boder, tyngre utstyr som scener/rigg må golvet tildekkes med golvbelegg eller tilsvarende. Slik tildekking kan avtales med Grong musikkforening, og blir en sak mellom leietaker og dem.
Leiesatser Gronghallen (Oppdatert 7. januar 2019)
Leie avPris (pr. time eller dag)
H A L L
1/4 hall pr. time, gruppe 1Kr. 44,-
1/4 hall pr. time, gruppe 2Kr. 132,-
2/4 hall pr. time, gruppe 1Kr. 66,-
2/4 hall pr. time, gruppe 2Kr. 198,-
3/4 hall pr. time, gruppe 1Kr. 83,-
3/4 hall pr. time, gruppe 2Kr. 249,-
4/4 hall pr. time, gruppe 1Kr. 106,-
4/4 hall pr. time, gruppe 2Kr. 318,-
Idrettshall - Kamper pr. timeKr. 150,-
4/4 hall pr. dag stevner, cup, turnering etc.Kr. 1.700,-
4/4 hall pr. dag, gruppe 3Kr. 3.300,-
Ved all leie kommer leie av garderober i tillegg
G A R D E R O B E
Utendørs aktivitet, gruppe 1Kr. 43,-
Utendørs aktivitet, gruppe 2Kr. 129,-
Innendørs aktivitet, gruppe 1Kr. 30,-
Innendørs aktivitet, gruppe 2Kr. 90,-
K L A T R E R O M
Pr. time, gruppe 1Kr. 55,-
Pr. time, gruppe 2Kr. 165,-
Pr. dag, gruppe 3Kr. 500,-
Det er en forutsetning for leie av klatrerom av en ansvarlig har brattkort.
K J Ø K K E N
Pr. gang/dag, gruppe 1Kr. 35
Pr. gang/dag, gruppe 2Kr. 105,-
Pr. gang/dag, gruppe 3Kr. 150,-
S P E I L R O M M E T
Pr. time, gruppe 1Kr. 55
Pr. time, gruppe 2Kr. 165,-
Pr. dag gruppe 3Kr. 500,-
A K T I V I T E T S R O M, 1. ETG.
Pr. time, gruppe 1Kr. 70,-
Pr. time, gruppe 2Kr. 250,-
Pr. dag, gruppe 3Kr. 700,-
Sist endret 15.06.2017 14.06
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Grong kommune Servicekontoret