Gronghallen - Utleie

Dersom du ønsker å leie hallen, så ta kontakt med servicekontoret i Grong kommune, tlf. 74 31 21 00. De har oversikt over ledige halltider.  

Leietider Gronghallen Høst 2019

Mandag

 

Tidspunkt

Del A

Del B

Del C

Del D

16.00-18.00

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

18.00-19.00

Volleyball

Volleyball

Ledig

Ledig

19.00-20.30

Volleyball

Volleyball

Volleyball

Volleyball

20.30-21.00

Volleyball

Ledig

Ledig

Ledig

20.30-22.00

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

 

 

Tirsdag

 

Tidspunkt

Del A

Del B

Del C

Del D

16.00-18.00

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

18.00-19.30

Badminton

Badminton

Badminton

Badminton

19.30-21.00

Badminton

Badminton

Badminton

Ledig

21.00-22.00

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

 

 

Onsdag

 

Tidspunkt

Del A

Del B

Del C

Del D

16.00-18.00

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

18.00-19.00

Ledig

Ledig

GVS toppvolley

GVS toppvolley

19.00-20.00

Volleyball

Volleyball

GVS toppvolley

GVS toppvolley

20.00-20.30

Volleyball

Volleyball

Ledig

Ledig

20.30-22.00

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

 

 

Torsdag

 

Tidspunkt

Del A

Del B

Del C

Del D

16.00-18.00

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

18.00-19.30

Badminton

Badminton

Badminton

Badminton

19.30-21.00

Volleyball

Fotball G13

Fotball G13

Fotball G13

21.00-21.30

Volleyball

Ledig

Ledig

Ledig

21.30-22.00

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

 

 

Fredag

 

Tidspunkt

Del A

Del B

Del C

Del D

16.00-22.00

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

 

 

Søndag

 

Tidspunkt

Del A

Del B

Del C

Del D

18.30-20.00

Badminton

Badminton

Badminton

Badminton

20.00-21.30

Fotball Oldboys

Fotball Oldboys

Fotball Oldboys

Fotball Oldboys

 

 

Utleide arrangement Gronghallen

 

Når

Hva

Hvem

6-8 september

Kjøkken og foaje

Grong IL Fotball

28 september Hele Hallen Norges Volleyballforbund

12 oktober

Hele hallen

Grong kamsportklubb

23 og 24 november

Hele hallen

Grong badmintonklubb

28 desember

Hele hallen

Midt-Norsk badmintonkrets nord

 

Søknadsskjema halltid Gronghallen og Harmonien kroppsøvingssal

Ønsker du å leie hallen?

Gronghallen - Leiesatser (Oppdatert 7. januar 2019) MVA fritt.

Informasjon om de enkelte gruppeinndelingene:
  • Gruppe 1: Gjelder treninger i regi lag og foreninger
  • Gruppe 2: Gjelder utleie til lag og private aktører for mindre arrangement/aktivitet pr. time
  • Gruppe 3: Gjelder større arrangement, messe, fester og lignende pr. dag.
Det betales også for dager med forberedelser og etterarbeid der annen utleie må vike for plassen

Merknad leie av hall
Det er i utgangspunktet krav om at det skal legges dekke på golvet ved alle arrangement som ikke er av idrettslig karakter. Dette kravet kan fravikes ved arrangement der det kun skal inn utstyr som bord og stoler, og andre lette møbler/ting der det ikke er fare for skader på golvet. Dette avgjøres av utleier i hvert enkelt tilfelle.
Ved arrangement der det skal inn annet utstyr som boder, tyngre utstyr som scener/rigg må golvet tildekkes med golvbelegg eller tilsvarende. Slik tildekking kan avtales med Grong musikkforening, og blir en sak mellom leietaker og dem.
Gronghallen - Leiesatser (Oppdatert 7. januar 2019)
Leie av Pris (pr. time eller dag)
HALL
1/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 44,-
1/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 132,-
2/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 66,-
2/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 198,-
3/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 83,-
3/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 249,-
4/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 106,-
4/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 318,-
Idrettshall - Kamper pr. time Kr. 150,-
4/4 hall pr. dag stevner, cup, turnering etc. Kr. 1.700,-
4/4 hall pr. dag, gruppe 3 Kr. 3.300,-
Ved all leie kommer leie av garderober i tillegg
GARDEROBE
Utendørs aktivitet, gruppe 1 Kr. 43,-
Utendørs aktivitet, gruppe 2 Kr. 129,-
Innendørs aktivitet, gruppe 1 Kr. 30,-
Innendørs aktivitet, gruppe 2 Kr. 90,-
KLATREROM
Pr. time, gruppe 1 Kr. 55,-
Pr. time, gruppe 2 Kr. 165,-
Pr. dag, gruppe 3 Kr. 500,-
Det er en forutsetning for leie av klatrerom av en ansvarlig har brattkort.
KJØKKEN
Pr. gang/dag, gruppe 1 Kr. 35
Pr. gang/dag, gruppe 2 Kr. 105,-
Pr. gang/dag, gruppe 3 Kr. 150,-
S P E I L R O M M E T
Pr. time, gruppe 1 Kr. 55
Pr. time, gruppe 2 Kr. 165,-
Pr. dag gruppe 3 Kr. 500,-
AKTIVITETSROM, 1. ETG.
Pr. time, gruppe 1 Kr. 70,-
Pr. time, gruppe 2 Kr. 250,-
Pr. dag, gruppe 3 Kr. 700,-

Kontakt

Grong kommune Servicekontoret
74 31 21 00