Grong kulturskole

Kulturskolen i Grong er en populær møteplass der barn og unge kan utvikle sine musikalske og kulturelle talenter og ferdigheter.

Kulturskolen ønsker å gi elevene undervisning som utvikler og stimulerer deres deres kreative evner og  kunstneriske uttrykk.
Vi vil at opplevelse skal stå i sentrum for å bidra til økt livsglede og trivsel
 

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.
  • Undervisninga forgår i hovedsak på Kuben i kulturskolens lokaler i kjelleren.
  • Elevene kan få undervisninga i sin skolekrets dersom elevgrunnlaget tilsier det. 
  • Grupper eller individuell undervisning.
  • Elevene får delta på konserter og opptredener i ulike sammenhenger. 
  • Undervisninga for elever i 1. – 4. kl. legges i SFO-tida i størst mulig grad. 
  • Påmeldingen er bindende for hele skoleåret.
  • Avlyst undervisningstime mer enn to ganger i semesteret som skyldes lærerfravær, gir grunnlag for refusjon av elevavgift.
  • Elevavgiften betales to ganger i året.
  • Kommunestyret vedtar satsene for elevavgift, og vi tar forbehold om endringer i løpet av skoleåret.

Målgruppe

Elever i barnehage, grunnskolen og videregående skole.
 

Vilkår

Søknader om opptak i kommunale kulturskoler behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Lover

Tjenesten er lovpålagt jfr. Opplæringslova $13-6
 

Veiledning for påmelding

Du må søke direkte til kulturskolen. Grong kulturskole har også i år kun påmeldig via elektroniske skjema. 

Link til skjema for nye elever

Link til skjema for elever som hadde elevplass skoleråret 2018/2019

 

Søknadsskjemaet

Du vil motta en epost senere hvor plassen for neste skoleår blir bekreftet. 

Rektor er ansvarlig for opptaket. Relevante opplysninger om eleven bør fylles ut på søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for Grong kulturskole skoleåret 2019/2020 er fredag 1. juni.

Hvem underviser i hva?

Ansatte Grong kulturskole
Ansatte Grong kulturskole
Navn Telefon E-post Lærer i
Kari A. T. Sivertsen 993 13 561 kari.annette.sivertsen@grong.kommune.no Piano og messing
Jan Erik Kjølstad 917 05 035 jan-erik.kjolstad@overhalla.kommune. no Piano, gitar og sang
Terje Vie 905 92 993 terje.vie@namsos.kommune.no Trommer/slagverk og piano
Geir H. Vige 477 51 185 geir.vige@namsos.kommune.no Fiolin, gitar, piano/keyboard
Per Jonny Skjerve 920 43 008 per@skjerve.net Skolekorpset, dirigent
Janne Barlien 905 67 163 aunfossen@yahoo.no Hobbyaktiviteter, kortkurs (over 10 uker/25 timer)
Sigrid Pedersen 971 08 718 sigrid.pedersen@namsos.kulturskole.no Musikkmoro, musikkbarnehage og tilpasset undervisning
Tanja Strand 0046 7399 39010 tanstr7@hotmail.com Dans
 

Hva koster de ulike tilbudene?

 Liste : Betalingssatser Musikk- og kulturskole
 
 

Foresatte forplikter seg til å betale for elevplassen hele skoleåret (to semester) selv om eleven slutter i løpet av første semester. Eleven kan søke om å avbryte undervisningen. Det kan søkes om friplass.

Se forøvrig elevinstruksen.

 

Foresatte

Foresattes medvirkning og engasjement er helt avgjørende for at opplæringen skal bli vellykket. De er viktige inspirasjonskilder og bør medvirke til hjemmeøving ved å lytte til øvingen, være med på opptredener og sørge for at eleven møter forberedt til undervisningstimene.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med rektor ved kulturskolen.

Kontakt

Kari A. T. Sivertsen
Rektor kulturskolen
993 13 561