Spesielle miljøtiltak i jordbruket

  • Klikk for stort bildeSMIL
  • Drenering
  • Beitebruk
     

SMIL eller ikke SMIL? Nyttig side på Fylkesmannens hjemmesider .
Link til SLFs nettsider om SMIL-tilskudd
Grong kommune har søknadsfrist for SMIL-tilskudd 20. mars.

Link SLFs nettsider om drenering ogFylkesmannens nettsider om drenering.

Info om organisert beitebruk på SLFs nettsider .