Nye snøscooterløyper i Grong ?

ea4fe1_c3475a7f06954563bd8ee7767712c60c.jpg - Klikk for stort bilde

Grong kommune vedtok før jul å starte arbeidet med «Samlet plan for løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter i Grong». Hovedprosjekt 1 i samlet plan blir å arbeide for å utvide eksisterende løypenett i Nesådalen til Heimdalsvatnet og videre til Grøndalen, for mulig framtidig tilknytning til Namsskogan kommune sitt løypenett. Hovedprosjekt 2 blir å arbeide for tilknytning til Snåsa kommune sitt løypenett via Bjørgan - Lurudalen.  

Grong kommune inviterer samtidig til innspill til andre løyper eller på andre forhold omkring scooterløypene for vurdering i samlet plan. Næringslivet oppfordres spesielt til å vurdere om traseene for scooterløyper kan ha betydning for deres virksomhet, og til å komme med innspill til trasevalg, tilførselsløyper m.m.

Begrunnet forslag med beskrivelse og kart sendes Grong kommune pr. post eller til post@grong.kommune.no, merket «snøscooterløyper» innen 15. mars 2017. Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Gunnar Eliassen, tlf. 74312159.

Oversikt over snøscooterløyper over hele landeet finnes på http://www.snoscooterloyper.no/.

Publisert av Brit-Agnes Buvarp. Sist endret 01.03.2017
Fant du det du lette etter?