Scooterløyper i Grong

Snøscooterskilt.png - Klikk for stort bilde

Etter at revidert motorferdsellov i 2015 åpnet for kommunenes adgang til å etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter har formannskapet 9. februar ved forskrift vedtatt opprettelsen av slik løype i Grong.  Dette betyr at det uten søknad/tillatelse fra kommunen kan kjøres med snøscooter i løypa, uansett formål med turen.
 
Løypa går på skogsbilveier fra Sagmoen via Nes og Solumsmoen inn Nesådalen, langs Fiskløysa og til forbi Brusvatnet, og videre i terrenget over til Møkkelvatnet.  Startpunkter vil bli både fra Sagmoen og fra Nes. 
 
Forskriften, som har tittelen Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter i Grong, Nord-Trøndelag, har utfyllende bestemmelser om bruken av løypa, herunder bestemmelser om merking, kjørefart, og om stengning bl. a. dersom reindrifta krever det.
 
Det er inngått avtale med Grong og Harran snøscooterklubb om drift av løypa.  Dette innebærer bl. a. etablering av parkering, merking og skilting, og informasjon. Grong kommune, snøscooterklubben og politiet har hatt tett og godt samarbeid og dialog i arbeidet fram mot etablering av løypa, og tar med dette over i driftsfasen av løypa.
 
Snøscooterklubben har forskuddtert sine kostnader knyttet til etablering av løypa, og vil denne sesongen invitere til frivillig betaling av løypeavgift.  Nærmere Informasjon om dette finnes på løypas startpunkter på Sagmoen og på Nes.
 
Grong kommune og Grong og Harran snøscooterklubb ønsker velkommen til Nord-Trøndelags andre løype for rekreasjonskjøring med snøscooter, og håper at dette blir et tilbud som mange kan ha glede av. 
 
Vi gjør for ordens skyld tydelig oppmerksom på at all annen kjøring med snøscooter i utmark som ikke er direkte hjemlet i lov eller forskrift bare kan skje etter dispensasjon fra kommunen, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og Forskrift for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag.
 
 
Publisert av Anders Heia. Sist endret 10.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Gunnar Elisassen
Rådgiver skog