Snøscooterløyper i Grong

Status løypetraséer pr 02.04.2019:

Klikk for stort bilde

 


 

Snøscooterløyper i Grong Status pr. 11.04.2019
Snøscooterløyper i Grong
Løypenr. Navn Åpningstid Status
1 Nesådal - Heimdalsvatn 1. feb. - 25. apr. Stengt resten av sesongen grunnet reinflytting
3 Heimdalsvatn - Namsskogan grense 1. feb. - 25. apr. Løypa åpnes ikke før det er etablert tilknytning fra Namsskogan kommune
4 Moaslette - Ungdomslagshytta 1. jan. - 25. apr. Stengt resten av sesongen grunnet reinflytting
5 Sagmoen, Nes- Nesådalen- Møkkelvatn 1. jan. - 25. apr. Stengt resten av sesongen grunnet reinflytting
6 Sagmoen - Harran sentrum 1. jan. - 25. apr. Stengt
7 Harran sentrum - Mefjelltjønna(Høylandet) 1. jan. - 25. apr. Åpen fra vassverket til innpå Langtjønnhalla
9 Bjørgan - Snåsa 1. jan. - 25. apr. Åpen

 

 

Det er viktig å sette seg inn i gjeldende regelverk for scooterkjøring og Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde