Etablere ny bedrift eller videreutvikle eksisterende?

Klikk for stort bilde

Kommunens veiledningsapparat vil gjerne bistå deg som har bedriftsplaner eller som er opptatt av bedriftsutvikling. 

Direkte til: Finansieringindustriområder

Veiledning.

Har du en forretningsidé og planer om å starte din egen bedrift, kan du få hjelp mange steder. Det er mange å forholde seg til - og lett å gå seg vill, eller ikke få øye på alle mulighetene. Derfor anbefaler vi at alle som skal etablere bedrift tar kontakt med det kommunale næringsapparatet først av alle stedene.

Dersom du som bedriftsleder har planer om utvidelse av bedriften, utviklingsprosjekt eller andre utfordringer du står ovenfor, ta gjerne kontakt da vi gjerne hjelper deg i prosessen. Det kan være spørsmål om finansieringsmuligheter eller for å bli koblet opp mot kompetanse som er viktig for deg i prosessen du skal gjennom.
 
Dette er noe av det vi bistår med:
Samtalepartner i utviklingsfasen
Søke opp relevant kompetanse og samarbeidspartnere
Bistå ved behov for kompetansegivende kurs rettet mot næringslivet
Informere om offentlige finansieringsordninger
Nettverkssamarbeid internt og eksternt
Veiledning i forhold til søknader, prosjektplaner med mer
 
Grong kommune har et godt samarbeid med Namdalshagen i Namsos som tilbyr rådgivning, gründerlab og deltakelse i næringshageprogrammet.  
Innovasjon Norge har også ulike tilbud til nye og etablerte bedriftseiere med etablereropplæring, mentorordning, bedriftsnettverk, veiledning samt lån og tilskudd. 
 
Du kan melde deg på etablereropplæring eller se innhold og kursdatoer/-steder viaLink til etablereropplæring i Trøndelag
 
Til forprosjekter og mindre utviklingstiltak, har kommunen et næringsfond der etablerere og bedriftseiere kan søke om tilskudd. 
 
Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som støttes skal bidra til en eller flere av disse formålene:
• styrke nyetablering av arbeidsplasser
• videreutvikle eksisterende virksomhet
• økt innovasjon
• økt kompetanse
• styrke regionale sentra
 
Tilskudd til bedriftsutvikling kan som hovedregel dekke inntil 50 % av prosjektets dokumenterte kostnader. Støtte til investeringer i bedrifter kan maksimalt utgjøre 25% av dokumenterte investeringer. Det gis ikke tilskudd til søkere som vil starte virksomhet som direkte er i konkurranse med etablerte bedrifter. 
 
 
Søknad om utbetaling skal også gjøres digitalt.
Søker trenger ikke å fylle ut alle postene, men de som passer. Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn helt frem til årets bevilgning er oppbrukt. Spør gjerne hvis du lurer på noe. Bistår også med søknader til innovasjon Norge.  
 
Grong kommune har ledige næringsarealer både i Grong næringspark på Vårrryggen, i Harran og på Bjørgan. Det er formannskapet som tildeler tomt og bestemmer pris. Ta kontakt for nærmere informasjon 
 

Kontakt

Inger Helland
Rådgiver næring
909 86 327